• Базаргалиева Жазира Акимгалиевна

  заң ғылымдарының магистрі


  Тегі _Базаргалиева

  Аты _Жазира

  Әкесінің аты Акимгалиевна

  Туылған күні_18.10.1982ж.

  Туылған жері БҚО, Шыңғырлау ауданы

  Жалпы еңбек өтілі 13 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 11 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 11 жыл

  Ғылыми дәрежесі заң ғылымдарының магистрі

  Байланыс телефоны87112284013

  Ұялы телефон 87051401215_

  E-mailbazargalieva_zhazira@mail.ru

  Skype, twitter, facebook:-

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. Заң ғылымдарының магистрі – Қарағанды Болашақ университеті. 2013ж.

  2. «Информационно-технологические технологии при реализации образовательных программ ВО» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы (36 сағат). Орынбор мемлекеттік университеті, Орынбор қаласы, Ресей Федерациясы. 2 - 15 ақпан 2016ж.

  3. «Қазіргі ЖОО-дағы педагогикалық үрдіс» біліктілікті арттыру курсы. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті. Сертификат №223. 24 желтоқсан 2013ж. – 23 қаңтар 2014ж.

  4. «Оқу пәндерін оқыту әдістемесі (еңбек құқығы)» жеке бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары (72 сағат). Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. Сертификат №1042.24 қазан – 5 қараша 2011ж.

  5. «Оқытудың инновациялық технологияларын енгізу» біліктілікті арттыру курсы (72 сағат). Сертификат №28. М.Өтемісов атындағы БҚМУ. 26.01.2011ж.

  6. «Жоғары мектеп педагогикасы» қайта даярлау арнайы курсы (30 сағат). М.Өтемісов атындағы БҚМУ. 19-26 қаңтар 2010ж. Сертификат №ЖМП – 010240.

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. «ИнфоТехСервис» ЖШС, «Юр-ИНФО компаниясы» ЖШС, Параграф, Zakon.kz ақпараттық жүйелерінің ұйымдастырылуымен өткізілген«Народный юрист» әлеуметтік акциясында сарапшы. Орал қ., 6 мамыр 2016ж.

  2. «Кәсіби қазақ тілі» семинар курсы (72 сағат). ҚР, Орал қ., М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің үздіксіз білім беру орталығы. Сертификат №1145. 13-28 қыркүйек 2016ж.

  3. Курс семинара «Электронное правительство и электронные услуги». Сертификат. 29 қазан 2011ж. Куәлік № EG11-30461

  4. «Кредитная технология обучения в юридическом образовании высшей школы» оқыту семинары (48 сағат). Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, «Заң ғылымы мен білімін дамыту орталығы көпсалалы ғылыми-сараптамалы және гуманитарлық-ағартушылық мекеме» жеке мекемесі. 18-24 сәуір 2013ж.

  5. М.Өтемісов атындағы БҚМУ базасында Thomson Reuters семинары (2,5 сағат). Орал қаласы.15 наурыз 2016ж.

  Жарияланғанғылыми және оқу-әдiстемелiк еңбектерiнің тізімі

  р/с

  Жұмыстың атауы, түрі

  Баспа не электронды

  Баспа, журнал (атауы, №, жылы, беттерi),

  авторлық куәліктің, патенттің №

  Баспа табақтар

  Қосалқы

  авторлардың аты-

  жөні

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  а) ғылыми еңбектер

  1.

  Тұтынушылар құқықтарын қорғаудың шетелдік тәжірибесі

  баспа

  Еуразиялық кеңістіктегі Қазақстан мен Ресей шектес мемлекеттер халықтары: диалог және ынтымақтастық. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. ӘОЖ 327 (574/470) Орал қ., 25 қараша 2014ж. 189-193 бб.

  0,62

   

  2.

  Жазаның жекеленген түрлерінің тиімділігінің шарттары

  баспа

  «Магистрлік оқулар – 2013». Бітіруші магистранттардың ғылыми-практикалық конференция материалдары. ISBN 978-601-273-177-4. Қарағанды, Болашақ-Баспа, 2013ж. 168-170 бб.

  0,25

   

  3.

  Абайсыздықта жасалған қылмыстар үшін қолданылатын жазаның жекелеген түрлерінің тиімділігінің шарттары.

  баспа

  «Ұлт көшбасшысы: саяси тәжірибе, Қазақстан мемлекеттілігінің дамуы және қалыптасуындағы сара жол» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал қ., 27-қараша 2014ж. 73-77 беттер

  0,62

   

  4.

  Абайсызда жасалатын қылмыстар үшін жаза тиімділігінің мәселелері.

  баспа

  Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесін дамыту перспективалары. Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 186-192 бб. ISBN 978-601-273-092-0. Қарағанды, Болашақ-Баспа, 2013ж.

  0,37

   

  5

  Қазақстандағы қылмысқа қарсы күрес тиімдіглігін арттырудың өзекті мәселелері

  баспа

  Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесін дамыту перспективалары. Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 168-175 бб. ISBN 978-601-273-092-0. Қарағанды, Болашақ-Баспа, 2013ж.

  0,4

   

  6.

  Қазақстан Республикасы заңнамасындағы сақтау шарты бойынша жауапкершілік

  баспа

  ҚР Конституциясының 20жылдығына арналған «Қазақстан Республикасы Конституциясының қалыптасу кезеңдері мен құқықтық мәртебесі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал қ., 15 маусым 2015ж. 51-59 бб.

  ӘОЖ 342 (574). ББК 67.400. Қ18. ISBN 978-601-266-252-8. М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО,2015.

  0,5

   

  7.

  Абайсызда жасалатын қылмыстар үшін қылмыстық жаза тиімділігінің теориялық мәселелері.

  баспа

  Жастар және қазіргі замандағы әлемдік мәселелер. Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 18-22 бб. ISBN 978-601-273-173-6. Қарағанды, Болашақ-Баспа, 2013ж.

  0,56

   

  8.

  Ортақ меншік құқығының құқықтық реттелу ерекшеліктері мен ролі

  электронды

  G-Global коммуникативті алаңы

  5 бет

   

  в) оқу-әдістемелік жұмыстар

  8.

  Халықаралық бұқаралық құқық. Дәрістер жинағы

  баспа

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, Орал, 2013. 171 бет.

  ӘОЖ 341 (075.8). ISВN 978-601-266-176-7

  10,7/5,35

  Нугманова Г.М.

  9.

  Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы

  баспа

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, Орал, 2016. 190 бет. УДК 342 ББК 67.0

  11,9

   

   

  БЕЙНЕ ДӘРІСТЕР ТІЗІМІ

  1. Қазақстан РеспубликасыныңАзаматтық құқығы (жалпы бөлім). 15 сағат. 2015ж.

  2. Қазақстан РеспубликасыныңЕңбек құқығы. 15 сағат.2016ж.

  ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1

  Мемлекет және құқық теориясы

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2

  Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлім)

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  3

  ҚР Еңбек құқығы

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  4

  ҚР отбасы құқығы

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  5

  Халықаралық бұқаралық құқығы

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  6

  Кәсіби қазақ тілі

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  7

  Іс жүргізу құжаттамаларының практикумы (азаматтық-құқықтық)

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  8

  Құқық негіздері

  Факультет аралық

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru