• Серикова Лаззат Сериковна

  Тарих ғылымының кандидаты, доцент


  Тегі Серикова

  Аты Лаззат

  Әкесінің аты Сериковна

  Туылған күні 14. 11. 1976

  Туылған жері БҚО, Жалпақтал ауданы, Қарасу аулы

  Жалпы еңбек өтілі 22 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 22 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 22 жыл

  Ғылыми дәрежесі тарих ғылымының кандидаты, доцент

  Ұялы телефон 87016857247

  E-mail Lyaz_76 mail.ru

  Skype, twitter, facebook

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. Реализация основных принципов болоннского процесса и внедрение системы ЕСТS в вузах Казахстана/ РГКП «Национальный центр оценки качества образования» 21-23 декабря, 2010 г.

  2. Методика и технология дистанционного обучения / ЗКГУ им.М.Утемисова 13-24.02.2012 г.

  3. Przemyslaw Pawel Grzybowski en la Pedagogia Fako de Universitato Kazimierz Wielki en Bydgoszcz (Pollando), 11-an de aprilo 2012. ATESTILO 85-064

  4. ATESTO pri partopreno en internacia Turisma Esperanto Praktiko. Bydgoszcz (Pollando) ,4-10 de aprilo 2012

  5. Internacia Seminario pri Diplomatio en Muzeo de Diplomatio kaj Migrado ce Universitato de Kazimiro la Granda en Bydgoszcz. Bydgoszcz (Pollando), 11-12 de aprilo 2012. ATESTO-ZASWIADCZENIE 85-044

  6. «Польская культура и предприимчивость». Центр обучения и сертификации высшеу школы экономики в г.Быдгоще (Польша). 5 сәуір 2012жыл. Сертификат №KPKIP/05/04/2012

  7. Кредитная технология обучения в юридическом образовании высшей школы, 18-24 апреля, 2013.

  8. Независимое Агентство Аккредитации и Рейтинга «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества образования» 8 января 2014 г.

  9. «Adaptation of the Basic Parameters of the Bologna Process in Higher Education Institutions of Kazakhstan» National Erasmus+ Office in Kazakhstan and Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University. 27-28 March 2014, Uralsk

  10. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті «Жоғары, техникалық және кәсіби білім берудің сапасын тәуелсіз бағалау жүйесі». Орал. 6 желтоқсан 2014 ж.

  11. «Ағылшын тілі» В1 деңгейі. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті, Орал қаласы., 21 шілде 2014 ж.

  12. «Қазіргі ЖОО-дағы педагогикалық үрдіс» М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті, Орал қаласы, 23 қаңтар 2014 жыл

  13. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті «ЖОО-ның оқу үрдісінде IT-технологияны қолдану» Орал, 10 сәуір 2015 ж.

  14. «Тәжірибеге бағытталған оқыту» Орал, 28 қаңтар 2015 ж.

  15. С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік университеті «Жоғары мектеп педагогикасы». Өскемен қаласы, 2015 ж.

  16. «Массовые открытие онлайн-курсы: разработка, продвижение, применение» Томский Государственный университет, Томск қаласы, 26 қазан – 2 қараша, 2015

  17. Международный научный семинар «Инновации в образовании: проблемы и перспективы», Кемеровский Государственный университет, 25-26 августа, 2016

  18. Независимое Агентство Аккредитации и Рейтинга «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества образования» Уральск, 23 декабря 2016 г.

  19. Certificate confirm participation in a program of scientific training Islamic banking American University in Dubai UAE, Dubai 10-25 February 2016

  20. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университеті «Жоғары мектеп педагогикасы – замануи оқыту технологиясы» Орал, 22 қаңтар 2016 ж.

  21. Университет Экономики г.Быдгощ, Польша. «Европейские проекты и гранты». 4 апреля 2017 г. г.Уральск

  22. Медиация орталығы «Халықаралық құқық қорғау орталығы» Республикалық қоғамдық бірлестігі «Жалпы медиация курсы», «Кәсіби медиатор» санаты, Орал қаласы, 2018 ж., 10-тамыз

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  Шараның атауы, құжаттың атауы (диплом, сертификат), шараның түрі, айы, жылы

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  2001 ж

  1. Тәуелсіздік тірегі-қуатты экономика./ Суверенный Казахстан в гуманитарном измерении: культура, политика, экономика. Сборник материалов международной научно-теоретической конференции (25-26 мая 2001 г.) Ч. 2. – Алматы: Институт философии и политологии МОН РК, 2001.

  2. Қоршаған ортаны- қорғау баршаның міндеті./ Қазақстан Жоғарғы мектебі. 2001. №3. Алматы.

  2002 ж

  3. Мұнай өнеркәсібіндегі жұмысшылардың қысқаша қалыптасу тарихы. Ізденіс, 2002 ж. № 1, 2002 ж. Алматы.

  4. Қазақстандағы мұнай-газ кешендері (1985-1991 ж.ж)/ Қазақ тарихы, №3, 2002 ж. Алматы.

  5. Мұнайгаз кешендеріне шетел инвестициясын тарту./ «Қазақстан және Еуроазия континетінің елдері» атты халықаралық Е.Бекмаханов оқулары атты конференция.Алматы. 2002, 24-25 мамыр.

  6. Қазақстандағы мұнай-газ құбырларының тасымалдау тарихы./ Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік унив. 2002 ж,14-16 шілде.

  7. Маңғыстау мұнайы –ел байлығы./ БҚМУ 70-жылдығына арналған ғылыми-зерттеу конференциясының материалдар жинағы. Орал.2002ж.

  8. Қазақстан және қайта құру/ Қазақ тарихы журналы. Алматы. 2002 ж. № 5-6.

  2005 ж

  9. Қарашығанақ кен орнының даму тарихы (1984-1989 жж.)./ ҚазҰУ хабаршысы. Алматы.2005 ж. № 3

  10. Қазақстанның мұнай-газ кешендерінің даму тарихы (1985-2000жж)(Батыс Қазақстан өңірінің материалдары негізінде)/ 07.00.02-Отан тарихы мамандығы боынша тарих ғыл. кан. Ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссер. авторефераты

  2007 ж

  11. Қазақстанның ББҰ-на мүше болуы/ БҚМУ хабаршысы, Орал. 2007 №2

  12. М.Б.Ықсанов-көрнекті басшы/Каспий-Арал өңірінің тарихи-мәдени мұралары атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. Ақтау. 2007

  13. Қазақстан мен ТМД елдері арасындағы экономикалық байланыс/ Ғасырлар тоғысындағы түрік өркениеті: саясат, экономика және мәдениет атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. Орал 2007

  14. Мұрағат –тарих айнасы/ Батыс Қазақстандағы тарих ғылымы мен білім дамуының мәселелері: ізденістер мен міндеттер./ Орал, 2007

  15. Қарашағанақ – ел байлығы./ Т.З.Рысбеков редакциясымен 2007 жылы 20-қыркүйекте басылған «Ғалымның тарих мектебі»,/ Орал, 2007 ж.

  16. Жаһандану және Қазақстан./ Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы және жоғары мектеп міндеттері атты М.Өтемісов ат. БҚМУ-75 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы. Орал, 2007 ж

  2008 ж

  17. Ұлттық сана-ұлт болмысының көрінісі./Алаш қозғалысы: теория, тарих, тағылым/ атты республикалық конференция.

  2009 ж

  18. Батыс Қазақстан облысының мұрағаты тарихы. /Қазақстан мұрағаттары журналы. Астана, №9

  19. Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі: тарих және тағылым./Жаңа ғасырдағы түріктану: рухани құндылықтары сақтау және зерттеу мәселелері атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы. Орал, 2009 ж

  20. Қазақстандағы мұрағат жүйесінің дамуы (ХХ ғасыр)./ БҚМУ хабаршысы, Орал. 2009, №3

  2010 ж

  21. Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның ұлтаралық келісімінің тарихы./Қазақстан халқы Ассамблеясының 15 жылдығына арналған аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция, 22 қараша 2010 ж.

  22. Қазақстанның мұнай-газ саласының дамуына шетелдік компаниялардың ықпалы. /Қазақстанның ЕҚЫҰ төрағалығына арналған «Қазақстан Республикасы және әлемдік тарихи процесс» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 10 желтоқсан, 2010 ж.

  23. Еуразия елдеріндегі қазақ диаспорасының мәселелері./ Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның ұлтаралық келісімнің тарихы атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, Орал, 2010 ж. 22 қараша

  2011 ж

  24. Ұлт рухының оянуы./ Халық батыры И.Тайманұлының туғанына 220 жыл толуына арналған «Батырлар институты: қалыптасуы, тарихы, маңызы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Орал, 2011 ж. 6 мамыр

  25. ҚР Конституциясының тарихи маңыздылығы./ Егеменді Қазақстанның ұлттық заңнамасының дамуы атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Орал, 2011 ж. 21 қазан

  26. Некоторые вопросы защиты прав детей в Республике Казахстан./ Материалы международной научно- практической конференции Каз НУ им. Аль-Фараби 10 желтоқсан, 2011 г

  2012 ж

  1.Развитие гражданского общества в Республике Казахстан /Қазіргі Қазақстан мемлекеттілігінің дамуына әсер ететін факторлар атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция.6 қараша, 2012 ж

  2.Жанша-Батыс Алашорда басшысы/ Алаш Орда және тәуелсіздік атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары.ISBN 978-601-7124-07-6 Орал, 2012 ж

  3.Құқықтық мәдениет және ұлттық идея /Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. ISBN 978-601-266-108-8. Орал, 2012 ж

  2013 ж

  1. Қазақстан Республикасындағы сақтандыру нарығы мен оның қатысушылардың құқықтық жағдайы /«Y Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал қ., ISBN 978-601-266-174-3. 259-263 бб.

  2. Қазақстан Республикасының сайлау жүйесінің даму кезеңдері мен ерекшеліктері/«Жаңа ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Орал қ., 5 желтоқсан 2013жыл. ISBN 978-601-266-179-8. 229-231бб.

  3. Правовые регулирование миграции с целью воссоединения семьи/Хабаршы, Заң сериясы. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. №1, 2013 ж

  2014 ж

  1. ҚР мемлекет және құқық тарихы / Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2014.-101 б.

  2. Жастардың діни сауаттылығын арттырудың кейбір мәселелері / «Дінтану-уақыт талабы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал, 2014 ж. 177-180 бб.

  3. Міндеттемені орындауды қамтамасыз етудің негіздері / Ұлт көшбасшысы: саяси тәжірибе, Қазақстан мемлекеттілігінің дамуы және қалыптасуындағы сара жолы атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары Орал, 2014 ж. 177-180 бб.

  2015 ж

  1. ҚР Конституциясы-ның тарихи маңыздылығы / «Егеменді Қазақстанның ұлттық заңнамасының дамуы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Орал, 2015 ж. 286-291 бб.

  2. Қазақстан Республикасындағы құқық шығармашылық /Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасы Конституциясының қалыптасу кезеңдері мен құқықтық мәртебесі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 15 маусым, 2015 жыл, 150-156 бб

  3. Діни экстремизммен күресудегі құқық қорғау органдары әрекетінің тиімділігі / Қазақстан халқы ассамблеясы-20 жыл: дін, дәстүр және халық бірлігі атты республи-калық ғылыми-тәжі-рибелік конференция материалдары сәуір, 2015 жыл, 123-127 бб

  2016 ж

  1. Мұрағаттану негіздері / Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2016. -241 б.

  2. Рим жеке құқығы / Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2016.-135 б. Нугманова Г.М.

  3. Ұлтаралық қатынас мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері / ҚР тәуелсіздігіне 25 жыл және Еуразиялық бірігу перспективасы атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Орал 2016 жыл, 74-78 бб

  4. Т.З.Рысбеков-ұстаз, ғалым / Қазақстан тарихы мәселелері және академик Т.З.Рысбековтың ғылыми мектебі атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Орал 2017 жыл, 45-48 бб

  5. Некоторые вопросы совершенствования института научной правовой экспертизы проектов международных договоров Республики Казахстан / Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России №4 (36). Издательство: Нижегородская академия МВД России ISSN: 2078-5356.,Нижний Новгород, 2016 г.132-134 с., 0,18/0,09., Назаркулова Л.Т.
  6. Some issues of improvement of scientific legal examination of draft international treaties of the Republic of Kazakhstan / Legal science and practice-bulletin of Nizhniy Novgorod Academy of the Ministry if the interior of Russia, №4 (36). 2016 г.132-134 р. 0,18/0,09., Назаркулова Л.Т
  2017 ж

  1. Терминологиялық сөздік / Орал: М. Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2017.-86 б. А.Қ.Нуржанова, Р.Г.Шамгонова

   2. The Fire cult and Islam in the Kazakh system of beliefs / TRAMES. -2017. – Vol.21 (71/66). – Issue 2. – P. 151-160. –RG Journal Impact: 0.67 Нургалиева А.М., Байбулсинова А.С., Тастаева Ж.К.
   3. The Study of the Religious Situations: the Regional Dimension / Current Science, Vol. 112, No.5, 10 March 2017. – P. 1203-1218. Журасова А.Ш., Нургалиева А.М., Есеева Г.Н., Аменов А., Сабыргалиева Н.Б.
   
  2018 ж
   1. Family law of the Republic of Kazakhstan / «ШұғылаПринт» баспасы, 2018 ж.-. – 40 б. Nurzhanova A.K.
   

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  1. Қазақстанның әлемдік саясат аясындағы Ассамблияның іс-шаралары./YОМ түрік журналы ІSSN1816-577 Х.2010 ж

  2. Қазақстандағы газ өнеркәсібінің даму тарихы. /YОМ түрік журналы ІSSN1816-577 Х.2012 ж

  3. Law – making as juridical science. Law - making policy and modern technology / 5th

  World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership Prague Julay 2014

  С.24-26

  3. Оn the guestion of improving the legal culture in the work of migration services / 6th World Conference on Learning, teaching and educational leadership Paris October 2015, С.29-31

  4. Qazaqstandagi Gas Onerkasibinin Damuv Tariyxi / YOM, Turk Dunyasi Kultur Dergisi Istanbul Yaz, 2016 С.83-89

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  1.Қазақстан тарихынан оқу әдістемелік құрал (авторлық бірлестік) / Орал, 2003

  2. Мұрағаттану негіздері, Орал. 2011 ж, 241 б.

  3.Қазақстанның мұнай-газ кешендерінің даму тарихы (1985-2010жж) (Батыс Қазақстан өңірінің материалдары негізінде) / Орал 2012 ж, 166 б

  4. «Қазақстанның мұнай-газ кешендерінің даму тарихы» (1985-2010 ж.ж) (Батыс Қазақстан өңірінің материалдары негізінде) / Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ баспа орталығы, 2016.-166 б.

  5. Правотворчество в современных условиях международной интеграции и развития информационных процессов. / Уральск: Редакционно-издательский центр ЗКГУ им. М. Утемисова, 2016. – 185 с. Малько А, В., Назаркулова Л.Т., Тасмагамбетов А.С.

  6. Правовая культура и правовая социализация факторы формирования гражданского общества / «Шұғыла Принт» баспасы, 2017 ж.-. – 91 б. Е.И.МаксименкоТ.А.Никитина, И.А.Терентьева

  ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

  1.Серикова Л.С. «Мұрағаттану» Орал, 2011 жыл

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  Жоба атауы, ғылыми бағыты, жыл

  АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

  Презентация бағыты, мамандық, слайд саны

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы, мамандық, сайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz) немесе басқа мәлімет (слайдтар, тапсырмалар т.б.) электронды түрде

  Мысалы

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1.

  ҚР мемлекет және құқық тарихы

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2.

  ҚР Мемлекеттік жүйенің құқықтық реттелуі

  Құқықтану

   

  3.

  Экономикалық тарихы

  Құқықтану

   

  4.

  ҚР Заңгердің кәсіптік этикасы

  Құқықтану

   

  5.

  Нотариат

  Құқықтану

   

  6.

  Прокурорлық қадағалау

  Құқықтану

   

  7.

  Мемлекеттік құрылымдағы кадрлық саясат

  Құқықтану

   

  8.

  Медиация

  Құқықтану

   

  9.

  Құқық негіздері

  Құқықтану

   

  10.

  ҚР конститутциялық құқығы

  Құқықтану

   
 • Ғабитова Алуа Ғимранқызы

  заң ғылымдарының магистрі


  Тегі: _Ғабитова

  Аты: _Алуа

  Әкесінің аты: Ғимранқызы

  Туылған күні: 09.03.1992ж.

  Туылған жері: Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Сүйіндік ауылы

  Жалпы еңбек өтілі: 7 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 1

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі: 1

  Ғылыми дәрежесі – заң ғылымдарының магистрі

  Бітірген оқу орны: БҚМУ, Ресей Халықтар Достығы Университеті

  Ұялы телефоны: 87769350500

  E-mail: alua_gabitova@mail.ru

   

 • Усенко Мария Сергеевна

  экономика ғылымдарының магистрі


  Тегі: Усенко

  Аты: Мария

  Әкесінің аты: Сергеевна

  Туылған күні: 26.01.1978ж.

  Туылған жері: Орал қаласы

  Жалпы еңбек өтілі: 10 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 1

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі: 1

  Ғылыми дәрежесі – экономика ғылымдарының магистрі

  Бітірген оқу орны: БҚМУ, С.П.Королев атындағы Самара ұлттық ғылыми университеті

  Ұялы телефоны: 87775644663

  E-mail: maria_ussenko@mail.ru

  Статьялар:

  1. Усенко М.С. Ресей мен Қазақстанның энергетикалық нарығының статистикалық деректерін салыстырмалы талдау // Өнеркәсіптік саясат: жаһандану, инновация, орнықтылық: / жалпы редактор: Н.М.Тюкафкина. Самара: AНО баспасы, «CНЦ Басылымы», 2018 ж. 345-349

  2. Усенко М.С. Ресей мен Қазақстанда электр энергиясын өндіру индикаторын модельдеу үрдістері мен қозғалыстың орташа моделі негізінде // Бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференцияның экономикалық жүйелерін дамытудағы әлемдік және ресейлік үрдістер: / жалпы редактор: Н.М.Тюкафкина. Самара: AНО баспасы, «CНЦ Басылымы», 2018 ж. -371

  3. Усенко М.С. Ресей мен Қазақстанның энергетикалық көрсеткіштерінің авторегрессиялық моделі негізінде бағалау моделі // Бүкілресейлік ғылыми-тәжірибелік конференцияның экономикалық жүйелерін дамытудағы әлемдік және ресейлік үрдістер:/ / жалпы редактор: Н.М.Тюкафкина. Самара: AНО баспасы, «CНЦ Басылымы», 2018 ж.-371

 • Куставлетов Хамидулла Мухитович

  Заң ғылымдарының кандидаты


  Тегі: Куставлетов

  Аты: Хамидулла

  Әкесінің аты: Мухитович

  Туылған күні: 29.09.1967ж.

  Туылған жері: Республика Казахстан, г.Уральск., п. Рубежное

  Бітірген оқу орны: Жоғарғы, Қарағанды заңгерлік институты, Б.Бейсенов атындағы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің заңгер мамандығы

  Ғылыми дәрежесі: Заң ғылымдарының кандидаты - 2009ж. Қарағанды қ., Бейсенов атындағы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясы, «Кәмелетке толмағандар жасаған ұрлықты тергеу ерекшеліктері»

  Жалпы еңбек өтілі: 20 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 7 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі: 7 жыл

 • Есенгазиева Айнур  Калимовна

  заң ғылымдарының магистрі


  Тегі _Есенгазиева

  Аты _Айнур

  Әкесінің аты  Калимовна

  Туылған күні_21.11.1983ж.

  Туылған жері БҚО, Ақжайық  ауданы

  Жалпы еңбек өтілі  11 жыл

  Педагогикалық жалпы  еңбек өтілі 11 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі  11 жыл

  Ғылыми дәрежесі – заң ғылымдарының магистрі

  Байланыс телефоны

  Ұялы телефон 87756885558_

  E-mailesengazievaa@mail.ru

  Skype,  twitter, facebook:-

   

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. «Заң ғылымдарының магистрі» - Қарағанды қаласының Болашақ университеті. 2014ж
  2. «Замануи мемлекеттік аппарат қалыптастыру бойынша мемлекет басшысының институцианалдық реформасы» тақырыбында біліктілікті арттыру курстары. Сертификат №00250, 16-17 маусым 2016ж
  3. «Hukuk» meslegıne ılgılı bılımsel stajı basarıyla yaptıgı ıcın – 03.02.2014-15.02.2014
  4. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында ҚР Өңірлік даму Министрлігі мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ұйымдастырған «Бизнес Кеңесші» жобасы бойынша кәсіпкерлік бастамашылығы бар тұрғындар үшін қысқамерзімді оқыту курсы. 10.04.2014ж. Сертификат №0006930
  5. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің үздіксіз білім беру орталығында «Қазіргі ЖОО-дағы педагогикалық үрдіс» курсы. 01.2014ж. Сертификат №225
  6. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ЖОО оқытушыларының біліктілігін арттыру институтының «Азаматтық құқық» мамандығы бойынша толық курсы. Алматы қаласы, 1-13 желтоқсан 2008жыл. Куәлік №2044
  7. PrzemyslawPawelGrzybowski en la PedagogiaFako de UniversitatoKazimierzWielki en Bydgoszcz (Pollando), 11-an de aprilo 2012. ATESTILO 85-064
  8. ATESTO pri  partopreno en internacia Turisma Esperanto Praktiko. Bydgoszcz (Pollando),4-10 de aprilo 2012
  9. InternaciaSeminariopriDiplomatio en Muzeo de DiplomatiokajMigradoceUniversitato de Kazimiro la Granda en Bydgoszcz. Bydgoszcz (Pollando), 11-12 de aprilo 2012. ATESTO-ZASWIADCZENIE 85-044
  10. «Польская культура и предприимчивость». Центр обучения и сертификации высшеу школы экономики в г.Быдгоще (Польша). 5 сәуір 2012жыл. Сертификат №KPKIP/05/04/2012

   

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. Курс семинара «Электронное правительство и электронные услуги». Сертификат. 29 қазан 2011ж. Куәлік № EG11-30475
  2. «Инновации в образовании: проблемы и перспективы» - международный научный семинар. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Кемеровский государственный университет. Сертификат №78, 24-26 август 2016.
  3. «Мұнай және газ кешеніндегі энергия үнемдеу мен баламалы энергетика» тақырыбындағы XII Халықаралық ғылыми Нәдіров оқулары.15.10.2015ж.

   

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМ

  1. Есенгазиева А.К. Тұтынушылар құқықтарын қорғаудағы халықаралық шарттардың ролі. «Жаңа ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Орал қ., 5 желтоқсан 2013жыл. ӘОЖ 347.471:340.12. 229-321бб.  0,2 б.т.
  2. Тұрғын үй саясатының мемлекеттік бағдарламасы мен оны жүзеге асыру механизмдері. «Ұлт көшбасшысы: саяси тәжірибе, Қазақстан мемлекеттілігінің дамуы және қалыптасуындағы сара жол» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал қ., 27-қараша 2014ж. ӘОЖ 347.471(574).  105-108бб. 0,5 б.т.
  3. Қазақстан Республикасында тұтынушылар құқықтарын қорғаудың құқықтық негіздері. Махамбет Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары- 21.11.2013 ж. ӘОЖ 366.542(574). 215-218бб. 0,4 б.т.
  4. Тұрғын үйге қатысты жаңа саясатты жүзеге асыратын кез келді.ҚР Конституциясының 20 жылдығына арналған «ҚР Конституциясының қалыптасу кезеңдері мен құқықтық мәртебесі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары- 15.06.2015ж. ӘОЖ 347.254, 59-65бб.  0,4 б.т.
  5. Есенгазиева А.К. Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдаудың құқықтық ерекшеліктері. Аймақтық ғылыми-практикалық конферен-цияның материалдары. ӘОЖ 341.231:347.131.2:343.13 (574). Орал қаласы, 13-наурыз 2007ж. 116-120бб.
  6. Есенгазиева А.К. Жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу және онымен жасалатын мәмілелердің Қазақстан Речпубликкасында даму тенденциялары. «Егеменді Қазақстанның ұлттық заңнамасының дамуы»атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал қаласы. 21 қазан 2011ж. ISBN 978-601-266-080-7. 325-326бб.
  7. Есенгазиева А.К. Қазақстан Республикасы Конституциясы мен әлеуметтік қамсыздандыру құқығы қағидаларының арақатынасы туралы бірер ой. БҚМУ Жаршысы. ISBN 9965-553-82-3. Орал қ.,2006жыл. 151-153бб.
  8. Есенгазиева А.К., Кұттыгалиева А.Р. ҚР-дағы банктік құпияның конституциялық негіздері. БҚМУ Жаршысы. ISBN 9965-553-82-3. Орал қ.,2006жыл. 167-170бб.

   

  ЖАРИЯЛАНҒАН ЖҰМЫСТАР

  (ОҚУЛЫҚ, ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ, МОНОГРАФИЯЛАР)

   

  Еңбектер атауы

  Қолжазба немесе баспа

  Баспаның немесе журналдың атауы (№, жылы)

  саны, б.т., тираж

  ӘОЖ

  1

  ҚР жер құқығы пәнінен дәрістер жинағы

  баспа

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың РБО. Орал, 2014 ж

  7,1

  УДК:349.4.

  ББК 67.407. Е82

  2

  ҚР кеден құқығы пәнінен дәрістер жинағы

  баспа

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың РБО. Орал, 2014 ж

  12.0

  343.37(574)

  ББК 67.401.21. Е82

  3

  ҚР Мемлекет және құқық тарихы пәні бойынша дәрістер жинағы

  баспа

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың РБО. Орал, 2014 ж

  6.3

  УДК:341218;34(574)-09,

  ББК 67. (51каз) С32.

  4

  Сот медицинасынандәрістер жинағы

  баспа

  М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың РБО. Орал, 2016 ж.

  16

  УДК 340.6.

  ББК 67.52. Е82.

  БЕЙНЕ ДӘРІСТЕР ТІЗІМІ

  1. Қазақстан Республикасының Жер құқығы. 2014 ж
  2. 2. Қазақстан Республикасы Кеден құқығы. 2014 ж
  3. ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1

  Прокурорлық қадағалау

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2

  Соттық медицина және соттық психиатрия

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  3

  ҚР Жер құқығы

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  4

  ҚР Әкімшілік құқық

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  5

  ҚР Тұрғын үй құқығы

  Құқықтану

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru