• Жангалиева Рая Уалиоллақызы

  экономика ғылымының магистрі


  Тегі Жангалиева

  Аты Рая

  Әкесінің аты Уалиоллақызы

  Туылған күні 15.01.1973 жыл

  Туылған жері Чапай ауданы, Рыбцех поселкесі

  Жалпы еңбек өтілі 23 жыл

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 23 жыл

  Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 15 жыл

  Ғылыми дәрежесі жоқ

  Байланыс телефоны 8(7112) 509675

  Ұялы телефон 8775 285 6270

  E-mail: raya_1972@mail.ru

  Skype, twitter, facebook ________________

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. 2002 ж. шілде айында Алматы қаласында Қазақ ұлттық аграрлық университетінде білім дәрежісін көтеру курсын бітірді; Сертификат .

  2. 2005 жылдың ақпан айында Алматы қаласындағы Т. Рыскулов атындағы ҚазЭУ-де

  « Есеп және аудит» мамандықтары бойынша кредиттік технология жүйесін енгізу курсы» бойынша біліктілігін көтерді; Сертификат № 626 ; Алматы қаласы 23-25 ақпан 2005 жыл.

  3. 2006 жылы 05-14 қазан аралығында Орал қаласында кәсіби бухгалтерлердің институты және Технопарк «Алгоритм» ұйымдастырған САР және СІРА бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтті.

  1-сертификат «Финансовый учет 1»;

  2-сертификат «Налгоги и Право»;

  3-сертификат «Управленческий учет».

  4.2010 жылдың 29 қарашасынан 11 желтоқсан аралығында біліктілікті арттыру курсы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде 72 сағат көлемінде «Аудит» курсы. Сертификат № 2650. 11.12. 2010 жыл

  СЕМИНАР, КОНФЕРЕНЦИЯ, БАЙҚАУЛАРҒА ҚАТЫСУЫ

  ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

  1. 2010 жылы 15 қазан- 21 ақпан аралығында М.Өтемисов атындағы БҚМУ КБА және ҚДО-ның «Эдвайзердің кәсіби құзіреттілігі» семинар трениг70 сағат. Сертификат № 222;

  2. 2011 жылы 29 қазанда «Зерде Холдинг» АҚ басшылығымен ұйымдастырылған «Электронное правительство и электронные услуги» тақырыбында семинар курс . Куәлік ;

  3. 2012 жылдың 5-7 наурызында «Институт директоров » институты өткізген «Копоративное управление» семинары. Сертификат;

  4. 2012 жылдың наурыз айында АҚ «НЦНТИ» және THOMSON REUTERS және Sprinqerlink кәсіпорындарымен ұйымдастырылған оқу тренинг. Сертификат

  5. «Орта және жоғарғы мектеп жүйесінде көптілді білім беру мәселесін дамыту» атты семинар тренингінен өттім 14.04.2016 ж. (сертификат) (есепте копиясы келтірілді);

  6. 23.05.2016-31.05.2016 ж. Аралығында Орал қаласында «КазМега Трейд» сертификатты оқыту орталығы ұйымдастырған «1С: Предприятие 8.Бухгалтерия для Казахстана» атты сертифицияланған курстан өттім.

  (Куәлік № 2110066808842)

  ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  2001

  1. Материалдық емес активтер түсінігі және оның есебінің ерекшелігі. (статья) ЗКГУ, Вестник, 2001г.

  2003

  2. Определения и область применения консолидированной отчетности (статья) ЗКГУ, Вестник, 2003г.

  3. БҚО-да азық-түлік нарыгын құрудагы өңдеу кәсіпорындарының ролі (статья) Международная конференция; Актобе Оренбург,АГУ 2003г, ноябрь

  2004

  4. Батыс Қазқстан облысында азық-түлік нарығын құрудағы нарық бағасының ролі (статья); Международная научно-практическая конференция Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента; 19-21 мая 2004 года;

  2006

  5. «Кредиттік технология үрдісінде қаржылық сабақтарды оқытудың ерекшеліктері» ; научно-практической конференция «Технологии информационных систем в образовании»( г. Уральск, 14-15 апреля 2006 года )

  6. Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметіне сыртқы сауда саясатының әсері (статья); Международная научно-практическая

  конференция (г.Уральск, 23-24 июня 2006г.) ЗКАТУ им.Жангирхана;

  7. Кәсіпорынның сыртқы сауда саясатын реттеудің кейбір жолдары(статья);Международная научно-практическая конференция (г.Уральск, 25-26 мая 2006года) ЗКГУ им.М.Утемисова;

  8. «Батыс Қазақстан облысындағы азық-түлік нарығының сұраныстары мен ұсыныстарын талдау» статья; Международная научно-практическая молодых ученых конференция (г.Астана, 26 мамыр 2006г.)

  2010

  9. «БҚО еңбек нарығының ынталандыру механизмдері» статья; Международная научно-практическая конференция (г.Уральск, 27-28 мамыр 2010 г.) ЗКГУ им.М.Утемисова;

  2012

  10. «Ортақ экономикалық кеңестік жағдайында Қазақстандық бухгалтерлік есептің даму жағдайы мен болашағы» статья 2012 жылы №3 «Научный мир Казахстана» журнал;

  11. «Социально-предпринимательские корпорации: региональные институты развития в Республике Казахстан » статья ; Қазіргі экономиканың мәселелері тақырыбындағы ғылыми-тәжірибелік конфенренция материалдары 26-27 сәуір, 2012 жыл, М.Өтемісов атындағы БҚМУ;

  2013

  12.«Шағын және орта кәсіпкерлікке салық салу жағдайы» статья; «Қазақстанның жаңа қалыптасқан бағытының экономикалық саясаты» атты республикалық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары 10 қазан 2013 жыл;М.Өтемісов атындағы БҚМУ;

  ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ

  жоқ

  ЖАРИЯЛАНҒАН БАСЫЛЫМДАРЫ

  (ОҚУ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР, МОНОГРАФИЯЛАР)

  1. Бухгалтерлік есеп теориясы. Бух-к есеп және аудит факультетінің 07.07,мамандыгы студенттерге арналганЗКГУ-2001ж Р и О Пр Ленина 188 ,500 экз. 4 п л. (соавт.сШамгоновым А Ш. ).

  2. Басқару есебі және аралық қаржылық есебі пәндерінен орындалатын курстық жұмысты жазуга арналган методикалық нұсқау; ЗКГУ-2003ж .Р И О, Пр.Ленина 188, 50 экз;

  3. Методические пособие по выполнению дипломних работ для студентов по спец 07.07.40; (соавт.с Нугманова М.К.). ЗКГУ-2003ж .Р И О, Пр.Ленина 188, 50 экз; 2003 год.

  4. «Есеп және аудит» мамандығы бойынша студенттерге арналған «Бухгалтерлік есеп принциптері» пәнінен оқу құралы; « Полиграф сервис» баспаханасы, Орал қаласы, Л.Толстой көшесі,27/6, 50 экз. 2005 жыл;

  5. Методические указания для СРС и СРСП по предмету « Аудит хозяйствующих субъектов» для студентов очного и заочного обучения по спец. 050508 «Учет и аудит»; « Полиграф сервис» баспаханасы, Орал қаласы, Л.Толстой көшесі,27/6, 50 экз. 2005 жыл;

  6. «Есеп және аудит» мамандығы бойынша сырттай оқитын тудент тер үшін «Бухгалтерлік есеп » пәнінен орындалатын бақылау жұмысына методикалық нұсқау; «Полиграф сервис» баспаханасы, Орал қаласы, Л.Толстой көшесі,27/6, 50 экз. 2006 жыл;

  7. «Есеп және аудит» мамандығы бойынша оқитын тудент тер үшін «Саудадағы, құрылыстағы, ауылшаруашылығындағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері» пәнінен орындалатын СОӨЖ арналған методикалық нұсқау; « Полиграф сервис» баспаханасы, Орал қаласы, Л.Толстой көшесі, 27/6, 50 экз. 2006 жыл;

  8. «Есеп және аудит» мамандығы бойынша оқитын тудент тер үшін «Аралық қаржылық есебі басқару есебі және пәндерінен орындалатын курстық жұмысты жазуга арналган методикалық нұсқау»; М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

  9. Программа производственной практики для студентов специальности «Учет и аудит» (очной и заочной формы обучения); М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

  10. «Есеп және аудит» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік тәжірибе бағдарламасы; М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

  11. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Аудит 1,2» для студентов специальности «Учет и аудит» (очной и заочной формы обучения); М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

  12. «Есеп және аудит» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған «Аудит 1,2» пәнінен орындалатын курстық жұмысты жазуга арналган әдістемелік кенестер»; М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

  13. «Есеп және аудит» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған «Диплом жұмысын орындауға арналган методикалық нұсқау»; М. Өтемісұлы атындағы БҚМУ баспаханасы, Сарыайшық көшесі 34, офсет қағазы.Көлемі 2 б.қ, таралымы 50 дана; 2007 жыл.

  14. «Қаржылық есеп I» пәнінен оқу құралы; БҚМУ баспаханасы; 20 дана; 2011 жыл;

  ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТАРЫ

  1. Бухгалтерлік есеп қағидалары» пәнінен электронды оқу құралы; БҚМУ; 2011 жыл;

  ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫНА БАСШЫЛЫҚ ЕТУІ ЖӘНЕ ҚАТЫСУЫ

  1. 2012 жылы желтоқсан айында Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруға арналған конкурсына «Аймақтық тұрғын үй коммуналдық кешенінде қуатты үнемдеу жүйесін басқару» атты ғылыми жоба құрастыру құрамында қатыстым.

  АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

  жоқ

  ВИДЕОЛЕКЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  «Есеп және аудит» мамандығы бойынша «Қаржылық есеп I» пәнінен видеолекция жиынтығы

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ

  Пән атауы

  Мамандық

  Ішкі cайттағы сілтемесі (inside.wksu.kz)

  1.

  Бухгалтерлік есеп негіздері

  Есеп және аудит

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  2.

  Қаржылық есеп 1

  Есеп және аудит

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  3.

  Қаржылық есеп 2

  Есеп және аудит

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  4.

  Экономика салаларындағы салық есебі

  Есеп және аудит

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  5.

  Бухгалтерлік есеп жіне аудит

  Экономика, МЖБ, менеджмент, маркетинг

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  6.

  Бухгалтерлік есеп

  Қаржы

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  7.

  ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп

  Қаржы

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  8.

  Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері

  Есеп және аудит

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  9.

  Саудадағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері

  Есеп және аудит

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  10.

  Туризмдегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктері

  Есеп және аудит

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

  11.

  Компанияның қаржылық есептемесі

  Қаржы

  http://inside.wksu.kz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=7355&Itemid=71&lang=ru

 • Нугманова Марина Кажмуратовна

  экономика ғылымының кандидаты, доцент


  Тегі Нугманова

  Аты Марина

  Әкесінің аты Кажмуратовна

  Туған жылы 11.07.1960 ж.

  Туған жері Орал қ. ҚР

  Жалпв еңбек өтілі 32 жыл

  Жалпы педогогикалық өтілі 14 жыл

  Осы мекемедегі жұмыс өтілі 4 ж.

  Ғылыми атағы М. Өтемісов атындағы БҚМУ э.ғ.к., доценті

  Байланыс телефоны жұмыс. (7112) 53-58-46, ішкі. 107

  Ұялы телефон +77075512598

  E-mail nug_mar@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

  Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі ҚР, Орал қ.

  · «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества образования» курсынан сертификат қаңтар 2014 ж

  М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ҚР, Орал қ.

  университеті қазан 2013 ж.

  · «Внедрение международной оценки основных средств на предприятии» курсынан сертификат

  М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ҚР, Орал қ.

  университеті қазан 2012 ж.

  · Thomson Reuters ресурсынан сертификат

  Мемлекеттік қызметшілерді оқыту Еуразиялық орталығы ҚР, Астана қ.

  · «Финансовый менеджмент» курсынан сертификат қараша 2005 ж.

  М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ҚР, Орал қ. университеті қараша 2004ж.

  · «Проектный менеджмент» курсынан сертификат

  АҚ Батыс Қазақстан филиалының «Ұлттық куәландырушы ҚР, Орал қ.

  орталығы Қазақстан және стандарттау» қаңтар, 2004 ж.

  · «Международный стандарт ISO 9001-2000» курсынан сертификат

  Кәсіби бухгалтерлер және Қазақстан Республикасының ҚР, Алматы қ.

  аудиторлар институты шілде-тамыз 2003ж.

  · «Международные стандарты финансовой отчетности» курсынан сертификат

  · «Управленческий учет» курсынан сертификат

  К.М. Тимирязев атындағы Мәскеу ауыл РФ , Москва қ.

  шаруашылығы академиясы желтоқсан 1999 ж.

  · Кандидаттық диссертация қорғау

  08.00.05 мамандығы бойынша экономика ғылымдарының кандидаты дипломы

  Батыс Қазақстан ауылшаруашылық институты ҚР, Орал қ.

  Бухгалтерлік есеп бойынша экономист дипломы желтоқсан 1981 ж.

  Жұмыс өтілі

  М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ҚР, Орал қ. университеті 2012 жылдың тамыз айынан – осы күнге дейін.

  Доцент, Есеп және қаржы кафедрасының меңгерушісі

  Евразия Академиясы ҚР, Орал қ.

  Декан 2006 жылдың тамыз айынан-2012 жылдың тамыз айына дейін

  М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік ҚР, Орал қ. университеті 2003 жылдың тамыз айынан – 2006 жылдың тамыз айына дейін Доцент, Есеп және қаржы кафедрасының меңгерушісі

  Батыс Қазақстан облыстық статистика департаменті ҚР, Орал қ.

  1991 жылдың тамыз айынан –2003 жылдың тамыз айына дейін.

  Бас бухгалтер, қаржылық жұмыстар жәнестатистика бөлімінің бастығы

   

  Нугманова Марина Кажмуратовнаның ғылыми және ғылыми- білім беру жұмыстарының тізімі

  2013-2015 жылдарға

   

  № р/с

  Жұмыстың атауы және тұрі

  Шығыс мәліметтері

  Көлемі б.б

  Салымшылар

  1

  2

  4

  5

  6

  Ғылыми жұмыстар

   

  Бюджетные системы как инструмент управления качеством

  Материалы международной научно-практической конференции ЗКГУ им.М.Утемисова «Образование, наука и инновация в высшей школе: вчера, сегодня и завтра», 2012 г, с 272-275

  0,5

  Нурмуханбетова А.К.
   

  Теоретические аспекты качества и потребностей развития общества

  Материалы международной научно-практической конференции ЗКГУ им.М.Утемисова «Образование, наука и инновация в высшей школе: вчера, сегодня и завтра», 2012 г, с 275-278

  0,41

  Нурмуханбетова А.К.
   

  Эффективность использования инновационной технологии обучения дисциплины «Банковское дело»

  Школа передового педагогического опыта (сборник материалов), 2013 г с 52-55

  0,18

  Нестеренко Г.И.

  Скок Е.А.

   

  Эффективность использования инновационной технологии обучения по дисциплине «Аудит»

  Школа передового педагогического опыта (сборник материалов),2013 г, с 114-116

  0,12

  Мустафина А.С.

  Жангалиева Р.У.

   

  Учебно-тренировочный центр «виртуальное предприятие»:учебный ситуационный центр моделирования бизнеса

  Школа передового педагогического опыта (сборник материалов),2014 г, с 91-96

  0,25

  Нестеренко Г.И.

  Скок Е.А.

   

  Интеграция систем менеджмента на казахстанских предприятиях:сущность и содержание понятия

  Материалы республиканской научно-практической конференции «Экономическая политика нового состоявшегося курса Казахстана», 2013 г.

  с 166-171

  0,34

   
   

  Опыт применения экономического и правового регулирования казахстанских международных торговых договоров

  Материалы международной научно-практической конференции «Экономика и управление отраслями, комплексами на основе инновационного подхода» Калмыцкий государственнный университет, г.Элиста, РФ , 2014 г, с132-137

  0,31

   
   

  Регулирование внешнеэкономических договоров: проблемы казахстанского законодательства

  «Махамбет Өтемісұлының 211 жылдығына арналған дәстүрлі «VI Махамбет оқулары»» Материалы республиканской научно-практической конференции ЗКГУ им.М.Утемисова, 2014 г, с 94-95

  0,19

  Нурмуханбетова А.К.
   

  Оценка минимизации угроз отмывания доходов, полученных преступным путем: особенности реализации в Казахстане

  Материалы республиканской научно-практической конференции «Перспективы инновационного развития Казахстана, посвященнной международной выставке «ЭКСПО- 2017» ЗКГУ им.М.Утемисова, 2014 г

  с 164-169

  0,31

  Нестеренко Г.И.

   

  Экономическое и правовое регулирование международных торговых договоров и опыт применения в республике Казахстан

  Материалы международной научно-практической конференции «Народы сопредельных государств Казахстана и России в Евразийском пространстве: диалог и сотрудничество» ЗКГУ им.М.Утемисова, 2014 г

  с 154-156

  0,28

  Нурмуханбетова А.К.
   

  Проблемы казахстанского законодательства по регулированию внешнеэкономических договоров

  Материалы международной научно-практической конференции «Народы сопредельных государств Казахстана и России в Евразийском пространстве: диалог и сотрудничество» ЗКГУ им.М.Утемисова, 2014 г С 156-158

  0,25

  Нурмуханбетова А.К.
   

  Қаржы менеджменті пәнін оқытуда инновациялык технологияларды қолдану

  Школа передового педагогического опыта (сборник материталов) ЗКГУ им.М.Утемисова, 2015 г с 24- 30

  0,39

  Бақтиярова А.Ж. Баудиярова Э.Н.

   

  Внедрение дуального обучения на специальностях 5В050800-Учет и аудит, 5В050900-Финансы ЗКГУ им. М. Утемисова

  Школа передового педагогического опыта (сборник материталов) ЗКГУ им.М.Утемисова, 2015 г с 50- 54

  0,25

  Нестеренко Г.И.

  Аубекерова Г.Х.

   

  Финансовый терминологический словарь

  Уральск, 2014, С 64

  4,0

  Алтыбаева Ш.М., Мустафина А.С., Скок Е.А., Шамакова Н.Г.

   

  Учебное пособие «Основы бухгалтерского учета»

  Уральск, 2015, С 233

  14,6

  Мустафина А.С., Жангалиева Р.У.

   

  Сборник тестовых заданий по дисциплине «Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО»

  Уральск, 2015, С 89

  3,1

  Мустафина А.С., Жангалиева Р.У.

   

  Учебное пособие «Бухгалтерский учет в соответствии с МСФО»

  Уральск, 2015, С 233

  14,6

  Мустафина А.С., Жангалиева Р.У.

   

  5В050800-«Есепе және аудит» (күндізгі және сырттай) мамандығының студенттері үшін кәсіптік сараман бағдарламасы

  Уральск, 2015, С 46

  2,8

  Мустафина А.С., Жангалиева Р.У.

   

  Программа профессиональной (производственной, преддипломной) практики для студентов специальности 5В050800-«Учет и аудит»

  Уральск, 2015, С 50

  3,1

  Мустафина А.С., Жангалиева Р.У.

  Дайындалған электрондық оқулықтар

  № р/с

  Жұмыстың атауы және түрі

  Жұмыс түрі

  Шығыс мәліметтері

  Салымшылары

  1

  2

  3

  4

  6

  1

  Электронное учебное пособие по дисциплине «Бухгалтерский учет»

  элект

  2008ж, Орал қ.

  Митяшина М.К.

  2

  Электронное учебное пособие по дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле»

  элект

  2008ж, Орал қ.

  Митяшина М.К.

  3

  Электронное учебное пособие по дисциплине «Бухгалтерский учет в строительстве»

  элект

  2008ж, Орал қ.

  Митяшина М.К.

  4

  Электронный курс лекций «Принципы бухгалтерского учета»

  элект

  2008ж, Орал қ.

  Калекешева Х.Х.

  5

  Электронное учебное пособие по дисциплине «Принципы бухгалтерского учета»

  элект

  2008ж, Орал қ.

  Калекешева Х.Х.

  6

  Электронный учебник по дисциплине «Автоматизация бухгалтерского учета 1С: Предприятие»

  элект

  2008ж, Орал қ.

  Гох Х.И.

  7

  Электронный учебник по дисциплине «Принципы бухгалтерского учета»

  электронная

  2011ж, Орал қ.

  Калекешева Х.Х.

  АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАР ТІЗІМІ

  Пән атауы

  Мамандығы

  слайд саны

  1

  Принципы бухгалтерского учета

  5В050800-есеп және аудит

  30 астам

  2

  Основы бухгалтерского учета

  5В050800-есеп және аудит

  30 астам

  3

  Финансовый учет 1, 2

  5В050800-есеп және аудит

  30 астам

  4

  Управленческий учет

  5В050800-есеп және аудит

  30 астам

  5

  Финансовый контроль и аудит

  5В050800-есеп және аудит, 5В050900-қаржы

  30 астам

  6

  Бухгалтерский учет

  5В050900-қаржы, 5В050600-экономика,

  5В051000-ЖМБ

  30 астам

  ВИДЕОДӘРІС ТІЗІМІ

  Пән атауы

  Мамандығы

  1

  Принципы бухгалтерского учета

  5В050800-есеп және аудит

  4

  Управленческий учет

  5В050800-есеп және аудит

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕР

  Пән атауы

  Мамандығы

  Ішкі сайтқа сілтеме (inside.wksu.kz)

  1

  Основы бухгалтерского учета

  5В050800-есеп және аудит

   

  2

  Финансовый учет 1, 2

  5В050800-есеп және аудит

   

  3

  Управленческий учет

  5В050800-есеп және аудит

   

  4

  Налоговый учет

  5В050800-есеп және аудит

   

  5

  Финансовый контроль и аудит

  5В050800-есеп және аудит, 5В050900-қаржы

   

  6

  Бухгалтерский учет

  5В050900-қаржы, 5В050600-экономика,5В051000-МЖБ

   

  7

  Управление затратами

  5В050800-Есеп және аудит

   
 • Ахонова Гульнара Кентибаевна

  экономика ғылымдарының кандидаты

   

   


  Аты-жөні

  Ахонова Гульнара Кентибаевна

  Туған жылы

  27 қазан 1971 ж

  Білімі

  экономикалық жоғарғы

  Жалпы еңбек өтілі

  21 жыл

  Педагогикалық еңбек өтілі

  21 жыл

  М.Өтемісов атындвағы БҚМУ-гі еңбек өтілі

  6 жыл

  Ғылыми атағы

  Экономика ғылымдарының кандидаты

  Атқаратын лауазымы

  Доцент

  Оқылатын пәндері

  Мемлекеттіе бюджет, Бюджетті жоспарлау, Қаржылық тәуекел, Қаржы нарығы және делдалдары, Бағалы қағаздар нарығы

  Жариялымдар саны, барлығы

  41

  Соның ішінде методикалық жариялымдар саны

  2

  Ғылыми мақала

  35

  Электрондық оқулықтар

  1

  Біліктілігін арттыру курсы

  3

  Тәрбие жұмысы

  09407 топ кураторы

  Басқада әлеуметтік жұмыстар

  Тарих, экономика және құқық факультетінің сайтына жауапты

   

 • Ерниязова Алия Айбековна

  экономика ғылымдарының кандидаты

   


  Аты-жөні

  Ерниязова Алия Айбековна

  Туған жылы

  27.10.1977

  Білімі

  Жоғарғы

  Жалпы еңбек өтілі

  17

  Педагогикалық еңбек өтілі

  17

  М.Өтемісов атындвағы БҚМУ-гі еңбек өтілі

  4

  Ғылыми атағы

  Экономика ғылымдарының кандидаты

  08.00.12 Бухгалтерлік есеп статистика

  Атқаратын лауазымы

  Доцент

  Оқылатын пәндері

  Бухгалтерлік есеп негіздері

  Аудит

  1С Кәсіпорын

  Қаржылық бақылау және аудит

  Аудит негіздері

  Жариялымдар саны, барлығы

  77

  Соның ішінде методикалық жариялымдар саны

  7

  Ғылыми мақала

  68

  Электрондық оқулықтар

  2

  Біліктілігін арттыру курсы

  2

  Тәрбие жұмысы

  УА 12, УА 14 топ кураторы

  Басқада әлеуметтік жұмыстар

  Элективті пәндер каталогын дайындауға жауапты

  Әдістемелік жұмыс

  -

   

 • Шамакова Нафиза Гумаровна

  экономика ғылымдарының кандидаты


  Аты-жөні, тегі

  Шамакова Нафиза Гумаровна

  Туған жылы

  02.02.1964 ж.

  Білімі

  жоғарғы экономикалық, педагогикалық

  Жалпы еңбек өтілі

  36 жыл

  Педагогикалық еңбек өтілі

  27 жыл

  М.Өтемісов атындвағы БҚМУ-гі еңбек өтілі

  6 жыл

  Ғылыми атағы

  РФ экономика ғылымдарының кандидаты

  Атқаратын лауазымы

  аға оқытушы

  Оқылатын пәндер

  қаржы, банк ісі, статистика, қаржылық талдау, экономикалық талдау және т.б.

  Жариялымдар саны, барлығы

  78

  Соның ішінде методикалық жариялымдар саны

  32

  Ғылыми мақала

  46

  Біліктілігін арттыру курсы

  11

  Тәрбие жұмысы

  09408, 09307,Ф22,Ф24 топ кураторы

  Басқада әлеуметтік жұмыстар

  Руководитель студенческого кружка "Юный финансист" студенттік үйірмесін жүргізеді , Есеп және қаржы кафедрасының ҒМК төрағасы