•  

  Калиева Жадыра Абжамиевна

  тарих  магистрі, оқытушы-зерттеуші

                                               


  Калиева Жадыра Абжамиевна                                                                       

  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі – 8 жыл

  тарих магистрі, оқытушы-зерттеуші

  E-mail: Kaliyeva_87@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер:

  -  «Білім беру ұйымдарындағы оқытудың инновациялық жолдары мен әдіс-тәсілдері» атты біліктілікті арттыру курсы, 72 сағат, 29.05.2018-19.06.2018., Орал қаласы;

  • Training Completion Certification  participated in the Elsevier training for ScienceDirect and Scopus solutions  on november  2018, Uralsk.
  • Ғылыми еңбектері:
  • Социальные аспекты активизма молодежи: анализ региональных практик. Вестник СГСЭУ. Саратов. №2, 2016. - С.77-80;
  • Калиева Ж.А., Зайцев Д.В. Молодежные объединения в России: институциально-правовые аспекты исследования. Право и глобальный социум. Астрахань. №2, 2016. - С.60-65;
  • Калиева Ж.А., Зайцев Д.В. Опыт активистской молодежной деятельности в Саратовском регионе. Инновационная деятельность. Саратов. №2 (37), 2016. -С.77-82;
  • Калиева Ж.А., Узакова С.А., Семенович Н.Е. Social and psychological security of an individual in the modern Kazakh society. European Journal of Humanities and Social Sciences. Austria, Vienna. №4, 2017г.-С.125-129;
  • Калиева Ж.А. Молодежь – об общественно-политических организациях (по результатам социологического опроса). Материалы международной научно-практической конференции Дыльновские чтения «Социология XXI века: традиции и инновации» Саратов, 10 февраля 2017 г.-С. 161-168;
  • Калиева Ж.А. Ашимова З.И. Общественно-политические организации  через призму мнений молодежи Казахстана. Высшее образование сегодня. Москва. №5, 2017. -С.46-48;
  • Калиева Ж.А., Шахматова Н.В. Молодежные общественно-политические организации Казахстана: гендерный срез общественного мнения. Успехи современной науки. Белград. 2017. Том 8. №4. С.154-161.
  • Калиева Ж.А. Типология отношения казахстанской молодежи к своим общественным объединениям. Материалы V международной научно-практической конференции Дыльновские чтения «Социальные инновации в жизни россиян: тенденции и парадоксы» Саратов, 12 февраля 2018 г.- С. 113-118;
  • Калиева Ж.А., Журасова А.Ш. Қазақстандық жастар бірлестіктері: жас ұрпақтың қоғамдық пікірі //Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии №1, 2019 (басылымда)
  • Калиева Ж.А. Мүгедектіктің әлеуметтік-урбанистік әл-ауқаты //Казахстан – Спектр (КИСИ) №1, 2019 (басылымда);
  • Калиева Ж.А. Проблемы социальной самоидентификации молодежи //Всероссийская научно-практическая конференция Vl Дыльновские чтения «Общество и личность в условиях информационно-цифровых трендов» 12 февраля 2019 г., г.Саратов. (басылымда)
  • Оқылатын пәндері:

  - Басқару әлеуметтануы;

  - Әлеуметтік және экономикалық антропология;

  - Гендер әлеуметтануы;

  - Отбасымен және бала-шағалармен әлеуметтік жұмыс;

  - Отандық әлеуметтану тарихы;

  - Әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік стратификация.

   

 • Боранбаева Бактылы Сансызбаевна

  Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент


  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі – 25 жыл

  Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер:

  - С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің біліктілікті бекіту орталығында «Жоғары мектеп педагогикасы» курсына қатысқандығы туралы. 72 сағат. Сертификат (№ 05, 2015. 05-15.12. Өскемен қ.

  - Certifikate. ‘The System of Higher Education in Poland. Fundamental principles of successful grant buring application’. at University of Economy (Bydgoszcz, Poland) buring Summer Semester 180 h of 2017/ 2018 Academic Year.

  Ғылыми еңбектері:

  1. Ғұмар Қараш. Қоғамдық-саяси қызметі. Монография. – Алматы: «Арыс». 2015. – 232 б.

  2. Ұлы Отан соғысына қатысқан Батыс Қазақстан облысының қазақ қыздары. Монография . – Орал: «Полиграфсервис», 2015. – 228 б.

  3. Электрондық оқу құралы. Орта ғасырлар тарихы (Yғ. екінші жартысы –ХYII ғ. ортасы) . ҚР Әділет министрлігінде тіркелген. авторлық куәлік, мемлекеттік тіркелуі№806. 2017, 24 сәуір.

  4. «Орта ғасырлар тарихы пәнінен өздік жұмыс тапсырмалары» әдістемелік -оқу құралы. Орал, 2016.- 127 б.

  5. Медициналық қызметтің гвардия капитаны. Қазақ тарихы. 2015. № 6. (137), тамыз-қыркүйек.

  6. Ғұмар Қараштың Алаш қозғалысындағы орны мен рөлі: тарихнамалық деректер. ҚазМУ. Хабаршы . Тарих сериясы. 3(82) 2016. 160-168 бб.

  7. Ғұмар Қараштың кеңестік билік тұсындағы қызметі. Отан тарихы. Ғылыми журнал. Алматы. 2016, № 1 (3). 78-58 бб.

  8. Антифашист стив Гаррисон жазған хат Мәншүктің анасының жүрегін тебіренткен еді. Қазақ тарихы. Ғылыми журнал. Алматы. 2016, №4. 22-26 бб.

  9. Екінші дүниежүзілік соғысты Кореяда аяқтаған қазақ қыздары. «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы 2016. №1 (05).

  10. Партизан отрядының қазақ қызы –Нұрғаным Байсейтова. «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 3 (07). 2016,

  11. Бөкей губерниясындағы ашаршылық (1920-1922 жж.). Отан тарихы. Ғылыми журнал. Алматы. 2017, № 3 (3). 31-42 бб.

  12. И.Гаспринский және қазақ жәдитшілдері Қазақ тарихы. Ғылыми журнал. Алматы. 2016, №5. 14- 16 б.

  13. М.Ысмағұлов өлке тарихын зерттеуші ғалым М.Өтемісіов атындағы БҚМУ. Хабаршысы. Ғылыми журнал. 2016, №3. 273-280 бб.

  14. Ғұмар Қараштың ағартушылық қызметі. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университет Хабаршысы. Семей. 2016. 32-42 бб.

  15. Елеусін Бұйрин – «Қазақстан газетінің редакторы. Қазақ тарихы, 2017, №10. 19-23 бб.

  16. Белоруссия партизаны- қазақ қызы Нұрғаным Байсейтова.YІІ международная научно-практическая интернет- конф. Актуальные научные исследования в современном мире. 24-25 ноября 2015 г. Переяслав- Хмельницкий. 23-27 стр.

  17. Роль Великого Шелкового Пути в формировании и развитии города Сарайчик.. Материалы Международной научно-практической конференции. Турция. город Эрзурум.2016, 5-6 май. 221-232 бб.

  18. Дзот үнін өшірген қазақ қызы. Материалы XLVII Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. Москва , 2016. 75 - 82 стр. ISBN 2309-2211

  19. Ғұмар Қараш – Алаш тұлғасы: зерттеу мәселелері. «Алаш- қазақтың ұлттық идеясы» атты Алаш қозғ. және Алаш Орда үкіметінің 100- жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғыл. тәжірибелік конф . материалдары. Астана, 24 қараша. 2017.

  20. Қиыр шығыс майданына қатысқан Орал өңірінің қазақ қыздары. «edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № 1 (17). 2019.

  21. Қазақ - Қытай экономикалық ынтымақтастығы // Қазақ тарихы . Алматы: 2019. №1. 29-30 бб.

  Оқытатын пәндері:

  -Мәдениеттану,

  - Дінтану,

  -Философия,

  -Ортағасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы.

  -Қоғамдық саяси пәндерді оқыту әдістемесі.

 • Гайсина Мақпал Батыргалиевна

  Оқытушы


  Еңбек өтілі: 13 жыл

  E-mail: Gaysina_1983@bk.ru

  Біліктілікті арттыру туралы мәлімет:

  - 28.03.2016-23.04.2016ж «Өрлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы» АҚ да «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курсынан (240 сағат) өтті.

  - 15.04.2016 ж Thomson Reuters ресурстары бойынша ғылыми зерттеулер үшін семинар қатысушысының сертификатын иеленді.

  - 18-30.06. 2018ж. Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті ЖОО оқытушыларының біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институтында «Жалпы білім беретін пәндер ЖББП циклінің жаңартылған мазмұны (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология)» тақырыбы бойынша 72 сағат көлемінде толық курсынан өтті.

  - 21.12. 2018.- 11.01.2019 аралығында М. Өтемисов атындағы БҚМУ біліктілікті арттыру орталығында «Қашықтан оқыту әдістемесі мен технологиясы» курсы бойынша 72 сағат көлімінде дәріс курсын аяқтады.

  Ғылыми еңбектері:

  1. Ұлтаралық келісім – татулық пен ынтымақтастықтың кепілі. «Қазақстан халқы Ассамблеясы – 20 жыл: дін, дәстүр және халық бірлігі» атты республикалық ғылыми –практикалық конференциясының материалдар жинағы. Орал қ. қазан 2015 жыл, 43-46 бб.

  2. Билер сотының ерекшелігі БҚМУ Хабаршысы, Орал қ, №2, 2016 жыл, 303-309 бб

  3. Гайсина М.Б., Аменов А.Ж. Межнациональные отношения в Западно- Казахстанской области Сборник материалов научно-практических конференции «Евразийский перекресток», Оренбург- Уральск, пятый выпуск,2016г, 250-277стр

  4. Гайсина М.Б. Шайқы А. Қазақстан Парламентінің қалыптасуы мен дамуы., «Ортақ тарих, ортақ тағдыр - біртұтас ұлт» ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары жинағы, Орал қ., қазан 2017 жыл.

  5. Шайхиев Т.Т. Ержигитов А.Ж. Гайсина М.Б. Саяси сөздік, Оқу құралы 2017ж

  6. Гайсина М.Б. Кенжегулова А.А. Билік институты ретінде парламенттің сааяси жүйедегі алатын орны мен маңызы.БҚМУ хабаршысы. №2. 2018 жыл. 274-280 бб.

  7. Қазақстан мен Ресей арасындағы шекаралық ынтымақтастықты орнатудың Европалық тәжірибесі. «ЕАЭС сегодня и взгляд в будущее» атты халықаралық эксперттік алаңның материалдар жинағы. Орынбор қаласы., желтоқсан, 2018 жыл.

  8. Ерназаров Ж.Т. Гайсина М.Б. Мемлекеттік құрылыс мәселесінің отандық саяси ақыл-ой тарихында зерттелуі. «Қажым оқулары» атты конференцияның материалдар жинағы. Орал қ., желтоқсан 2018жыл.

  9. Мемлекет және зайырлы қоғамның қалыптасуындағы шетелдік тәжірибе. «Зайырлы қоғам: құқық пен діннің өзара байланысы» атты халықаралық форум материалдар жинағы. Орал қ., 27 қыркүйек., 2018 жыл.

  Оқытылатын пәндер:

  1. Геосаясат негіздері.

  2. ҚР сыртқы саясаты.

  3. Көпжақты дипломатия.

  4. Саясаттану.

  5. Қазіргі әлемдік интеграциялық үрдістер.

  6. Әлемдік саясат.

  7. Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі.

  8. Халықаралық қатынастарды саяси талдау.

 • Журасова Алтынай Шұғайқызы

  Тарих ғылымдарының кандидаты


  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 34 жыл

  E-mail azhurasova@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ:

  1. 3-18 мамыр 2014г. Институт повышения квалификации преподавателей «Өрлеу»
  2. Посещение лекций профессора университета Пассау Т.Вюнша «History of the university in Europe. Origins, development, and actual situation». 2014г. 20 октября
  3. 17-19.12.2015г.  участие Участие в международном семинаре «Гуманитарное измерение приграничного сотрудничества России и Казахстана: Саратовская область, Западно-Казахстанская область»  г.Саратов (РФ) с докладом «Приграничное сотрудничество Казахстана и России-уникальный инструмент решения локальных проблем»
  4. С 3 по 16 июля 2016 г. - Курс повышения квалификации, организованный Центром исследований Восточной Европы Варминско-Мазурского университета в Оль­штыне (Польша) «Новые направления гуманитарных и социальных наук»
  5. 19-23 июля 2016г. - Курс повышения квалификации на тему «Новые подходы в преподавании общественных наук: технология развития критического мышления» г.Астана
  6. С 24 июля по 6 августа 2016 года - Курс повышения квалификации «Анализ, модельирование и прогнозирование в сфере международных отношений», организованный европейским университетом Лефка (Северный Кипр)
  7. с 23-27 февраля 2016 г. участие в международный он-лайн научно-методический «Оқытудағы жаңа бағыттар мен тың ізденістер», организованный КазНУ им.ал-Фараби, институт Истории иэтнологии им.Ч.Валиханова и Казахский Гос.ЖенПУ
  8. Курс: «Қашықтан оқыту әдістемесі мен технологиясы». М. Өтемісоватындағы БҚМУ, 2019 жыл.

  ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ: 22

  1. Вкратце об истории Уральска ХІХ в.// 6th Coference ’’Applied Sciences and  technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings’’held in New York, USA. April, 2014.-p.19-21.
  2. Дамудың инновациялық типі және Қазақстандағы инновациялық даму мәселесі//«Қазақстан тәуелсіздігі және егемендігі тарих толқынында (1991-2011жж.)» атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция. Орал. 30 Мамыр, 2014.-82-85 бб.
  3. Ұлттық дүниетанымның қалыптасуындағы діннің ролі//«Дінтану – уақыт талабы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Орал,2014.-59-61 бб.
  4. Роль шелкового пути в взаимодействия и взаимообогощения этнических культур//«Еуразиялық кеңістіктегі Қазақстан мен Ресей шектес мемлекеттер халықтары: диалог және ынтымақтастық» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция 25 қараша, 2014.- 46-49 бб.
  5. Әлемдік қауымдастықтағы Қазақстанның саяси орнын айқындаудағы лидер ролі//«Ұлт көшбасшысы: саяси тәжірибе, Қазақстан мемлекеттілігінің дамуы және қалыптасуындағы сара жолы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция маетриалдары 27 қараша 2014 жыл.139-142 бб.
  6. Жоғарғы оқу орнындағы академиялық ұтқырлық: қажеттілігі мен тиімділігі. Қазақстанның жоғарғы мектебі №1/2015.-48-51 бб.
  7. «Приграничное сотрудничество Казахстана и России – уникальный инструмент решения локальных проблем»// «Казахстан в Евразийском интеграционном проекте» тақырыбындағы дөңгелек үстел жинағы. 17 ақпан, 2015.
  8. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әскери операциялар// Ұлы Отан соғысының ардагері, тарихшы-ғалым, ұстаз Х.Ж.Сүйіншалиевтің 90 жылдық мерейтойына арналған «Ұлы Отан соғысы: тарихы, тәжірибесі және жаңаша пайымдау» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. Орал, 2015.-72-75 бб.
  9. Блум таксономиясы әдісімен «халықаралық ұйымдар» пәнін оқыту// Педагогикалық үздік тәжірибе мектебі: ғылыми-әдістемелік жинақ. Орал,2015.-37-44 бб.
  10. Мониторинг межнациональных отношений в Западно - Казахстанской области// журнал «Современные научные исследования и разработки» Выпуск № 3 (3). июнь, 2016.-245-249 с.
  11. Модернизация гуманитарных и социальных наук и их преподавания в высшей школе в современном Казахстане: различные подходы. // “Social sciences and humanities today: towards anthropology of sciences” 11th of July 2016; Topolchanky / Slovakia.
  12. Религиозная ситуация и религиозный толерантность в Казахстане// Международная научно-практическая конференция «Православие и ислам в Урало-казахстанском регионе» (г. Уральск, 26 мая 2016 года)// «Евразийский перекресток» /Сборник материалов научно-практических мероприятий . Выпуск пятый,Оренбург-Уральск, 2016. С.240-244
  13. Халықаралық бедел және әлемдік танымалдық // Сборник материалов международной научно-практической конференции «25 лет Независимости Республики Казахстан и переспективы Евразийской интеграции» (23 ноября 2016 года), Уральск, 2016, С.69-73
  14. Казахстан в системе интеграционных процессов на постсоветском пространстве // Сб. материалов Международной научно-практической конференции «25 лет Независимости Республики Казахстан и перспективы Евразийской интеграции» (23 ноября 2016 года). Уральск 2016.- С.40-43
  15. Ethnic aspect of the Kazakh-Hungarian relationships // European science review № 9–10 Вена, 2016, 40-42 р.
  16. The Study of the Religious Situation: the Regional Dimension // Current Science. - - Vol. 112. -  No. 5. -  10 march. – P. 1203-1218  (is indexed by Web of Science
  17. Проблемы межконфессиональных отношении, религиозного экстремизма и нетрадиционные религиозные конфессии в зеркале общественного мнения // «Евразийский перекресток». Сборник материалов научно-практических мероприятий. Выпуск пятый. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2017. С. 131-137
  18. Қазақстан – біртұтас болашақтың отаны//«Ортақ тарих, ортақ тағдыр - біртұтас ұлт» ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары// Орал, БҚМУ РБО, 2017. – 49-55 бб.
  19. Ғасырлар тоғысындағы Алаш идеялары Алматы, 30-31 октября, 2017
  20. Мемлекеттік басқарудың қазіргі заманауи концепциясы және оның Қазақстандағы орны //«Болашақтың мемлекеті: жаңа технологиялар мен мелекеттік басқару» атты халықаралық ғылыми-зерттеу конференциясы, Астана қаласы, 28 қараша, 2018 ж. Халықаралық қатынастағы
  21. Каспий мәселесінің орны және ондағы мемлекеттер позициясы//«Прикаспий мемлекеттерінің халықаралық ынтымақтастығының қаржылық-экономикалық және құқықтық аспектілері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Ақтау қаласы 29 қараша 2018  ж.-256-261 бб.
  22. Қазақ-Қытай экономикалық ынтымақтастығы // Қазақ тарихы журналы. 2019, №1. 39-41 бб.

  Оқу құралдары:

  1. Ежелгі шығыс елдерінің тарихы.Учебник. –Орал:РИОЗКГУ имени М.Утемисова, 2015.-253 с.
  2. Ежелгі Грек тарихы Оқулық. –Орал: М.Өтемісов атындағы РБО, 2015.-260 б.
  3. Дипломатиялық құжаттама Дипломатическая документация Оқу құралы; М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2015 – 223 бет.
  4. Халықаралық қатынастар тарихы бойынша терминологиялық сөздік. Оқу құралы: Журасова А.Ш., Б.М.Мырзабаева, Ж.М.Арыстанғалиева –Орал: М.Өтемісов атындағы РБО, 2016.-178 б.
  5. Азия және Африка елдерінің тарихы: схемалар мен таблицаларда (ХХ ғасырдан қазіргі кезге дейін). Оқу құралы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО,2017.-104 б.
  6. Халықаралық ұйымдар тарихы. Оқу құралы. Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО,2017.-234 б.

  Монографиялар:

  1. Орал қаласының тарихы: әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуы (1946-2011жж.): Монография – Орал: БҚМУ баспа орталығы, 2012.-194 бет.
  2. ХІХ ғасырдың соңғы ширегі мен ХХғ. алғашқы ширегіндегі Батыс Қазақстанның рухани ахуалы.// Монография. Орал. ИП «Глобал», 2016. – 130 б.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ:

  1. Ежелгі дүние тарихы
  2. Азия және африка еледрінің жаңа және қазіргі заман тарихы
  3. Халықаралық қатынастар тарихы
  4. Мамандану елдерінің сыртқы саясаты;
  5. Халықаралық ұйымдар
 • Добряев Павел Анатольевич

  Философия ғылымдарының кандидаты


  Жалпы педогогикалық еңбек өтілімі – 38 жыл

  E-mail: rockeru333@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәлімет:

  - Белоруссия мемлекеттік университеті жанында саясаттану мамандығы бойынша қоғамдық ғылымдар мұғалімдерін БАИ (Біліктілігін арттыру институттарында) қайта даярлау (03.09.-15.11.1990 ж.);

  - әлеуметтану мамандығы бойынша Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ БАИ-да біліктілігін арттыру курстары (11-23.10.2010 ж.);

  - М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің БА (Біліктілігін арттыру) және БАО-нда (Біліктілігін арттыру орталығы) «Педагогикалық менеджмент және басқару психологиясы» атты семинар-тренинг (20.10.2010 ж., 14.03.2011ж.);

  - М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің үздіксіз білім беру орталығында (ҮБО) «Жоғары білім менеджменті: мәселелері және келешегі» атты семинар-тренинг (18.03.-01.04. 2013 ж.)

  - М.Өтемісов атындағы БҚМУ-нің БАО-нда «Еңбек заңнамасы, қауіпсіздік, еңбекті қорғау» бағдарламасы бойынша оқылым (2018 жылдың қараша айы).

  Ғылыми еңбектері:

  1. Добряев П.А. Заманауи қазақстандық студенттердің қабылдауындағы дін/ Дінтану - уақыт талабы. Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал, 2014ж. 10-14 беттер.

  2. Добряев П.А. Заманауи қазақстандық жастарды әлеуметтік-саяси сәйкестендіру: зерттеудің кейбір аспектілері / Еуразиялық кеңістіктегі Қазақстан мен Ресейдің көрші елдерінің халықтары: диалог пен ынтымақтастық. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Орал. 2014ж. 132-136 беттер.

  3. Добряев П.А. Халықтың қабылдауындағы еуразиялық интеграция: зерттеу әдіснамасының кейбір аспектілері // Қазіргі заманғы еуразиялық зерттеулер. Саратов. 2015ж. 3-басылым. 37-39 беттер.

  4. Добряев П.А. Еуразиялық интеграциялық процестердің факторы ретінде қазіргі заманғы қазақстандықтарды әлеуметтік-саяси сәйкестендіру / Еуразиялық интеграция жобасындағы Қазақстан. Дөңгелек үстел материалдары. Орал. 2015 ж. 81-86 беттер.

  5. Добряев П.А., Имангалиев А.С., Салов В.Ю. Салауатты өмір салты - заманауи қазақстандық жастардың әлеуметтiк бұзылуының алдын алу факторы ретiнде / Этноаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделі. Анықтамалық - әдістемелік нұсқаулық. Астана, 2015 ж. 85-90 беттер.

  6. Добряев П.А. Батыс Қазақстан облысындағы студенттік жастардың дінге деген қатынасы: социологиялық мониторинг тәжірибесі / Еуразиялық қиылысу. Ғылыми-тәжірибелік жұмыстардың материалдар жинағы. Бесінші басылым. Орынбор. 2016 ж. 228-240 беттер.

  7. Добряев П.А. Қазақ студенттерінің еуразиялық интеграциясын қабылдауы/ Еуразиялық қиылысу. Ғылыми-тәжірибелік жұмыстардың материалдар жинағы. Бесінші басылым. Оренбор, 2016 ж. 315-328 беттер.

  8. Добряев П.А. Қазақстанды әлеуметтік модернизациялау тұрғысынан қазақстандық сәйкестікті, бірлікті нығайту және дамыту тұжырымдамасы // Қазіргі заманғы еуразиялық зерттеулер. Саратов. 2017 ж. 1-басылым. 20-27 беттер.

  9. Заманауи қазақстандық студенттердің саяси ойлауы еуразиялық интеграцияның даму факторы: еуразиялық сәйкестілік мәселесі // Қазіргі заманғы еуразиялық зерттеулер. Саратов. 2017 ж. 3-басылым. 75-86 беттер.

  10. Добряев П.А., Юров О.В. ҚР Батыс Қазақстан облысы жастарының Еуразиялық экономикалық одақты қабылдауы: эмпирикалық әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері / Орал, 2017 ж. 88 бет.

  11. Қазақстанды жаңғырту контексіндегі заманауи қазақстандық студенттерді әлеуметтік-саяси сәйкестендіру. Ұлттық бірегейлікті сақтау: теория және қазақстандық тәжірибе. // Респ.ғыл-и-тәжіриб. конф. мат-ы. М. Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, Орал, 2018 ж. 47-50 беттер.

  Оқытатын пәндері:

  - Саясаттану;

  - Әлеуметтану;

  - Саяси әлеуметтану;

  - Заманауи социологиялық теория;

  - Әлеуметтік зерттеулер әдістері және әдіснамасы.

 • Кужабергенова Хамида Ихсановна

  Тарих ғылымдарынын кандидаты, доцент


  Кужабергенова Хамида Ихсановна- тарих ғылымдарынын кандидаты, доцент. 1946 жылы 27 шілде күні БҚО, Тасқала ауданы, Подтяжки ауылында дүниеге келген. 1965 жылы Шежін орта мектебін бітірді. 1969 жылы А.С. Пушкин атындағы педагогикалық институтына Тарих мамандығына оқуға түсті. 1974 жылы оқуды тәмәмдады. 1974 жылы осы жоғары оқу орнына жұмысқа қабылданды.

  1988 жылы Фрунзе қаласындағы ҚМУ-нын мамандырылған оқу кеңесінде 07.00.01.- «КОКП тарихы» мамандығы бойынша кандидаттық диссертацияны қорғады.

  1990 жылы «Жалпы тарих» кафедрасынын меңгерушісі болып тағайындалды. 1993-1996 жж., 2002-2004 жж. тарих факультетінін деканы болып жұмыс істеді.

  1995 жылы 15 наурыз күні «Қазақстан Республикасынын білім бері үздігі» төс белгісімен марапатталды. 2001 жылы Қазақстан Республикасынын Білім беру министірлігінін медалімен наградталды.

  Негізгі ғылыми еңбектер:

  1. Партийная забота о развитии социалистического самоуправления сельских тружеников Казахстана в период девятой пятилетки Сб.научных трудов КазПИ им.Абая, 1987 г.

  2. Из опыта партийного руководства по развитию самоуправления народа в сфере бытового обслуживания Казахстана (1971-1975 гг.). Сб.научных трудов КазПИ им.Абая, 1987 г.

  3. Жилье-91. Из местных материалов. Агитатор Казахстана. 1988 г. № 6.

  Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Фрунзе.1988 г.

  4. Партия тұрмысының лениндік нормалары. Сб.научных трудов Уральск,1990 г.

  5. Построение социализма в СССР: преодоление догм и стереотипов (Методические рекомендации для учителей школ). Уральск, 1990 г.

  В.И.Ленин и задачи народного образования. Материалы межвузовской научной конференции. Уральск, 1990 г.

  6. Жекешелендіру және оның әлеуметтік салдарлары. Материалы научно-практ.конференции СХИ. Уральск,1993

  7. Проблемы использования принципов народной педагогики в учебно-воспитательной работе. Сб.научных трудов Уральск,1994.

  8. Самодержавие және Ресей саяси партиялары (ХІХ ғ. аяғы-ХХ ғ. басы) Арнаулы курсқа арналған методикалық құрал. Орал,1996.

  9. Саяси партиялар туралы түсініктің теориялық-методологиялық мәселелері. Сб.научных трудов Уральск.1997.

  10. Путь, равный столетию. Вестник ЗКГУ. Уральск.2000, № 1.

  11. Проблема разделение власти: история и современность Вестник высшей школы Казахстана. Алматы,2001, № 1

  12. Проблемы процесса модернизации в ракусе истории России Вестник Гуманитарной академии. Уральск, 2001, № 2.

  13. Методические рекомендации по подготовке и защите дипломных и курсовых работ. Уральск, 2002

  14. «Евразия тарихы» курсы бойынша оқу-методикалық құралы. Орал, 2002. Характер модернизации Казахстана Вестник ЗКГУ, 2001, № 4. Процесс модернизации российского общества в плане развития идеи об отмене крепостного права Вестник ЗКГУ, 2002, № 1-2

  15. Орта-ғасырлар тарихы: оқу-құралы Орал, 2002

  16. Электронды оқулық. Жауынгер жолы-ұрпаққа сабақ //Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстан: тарих және тағылым 29 сәуір, 2010 жыл

  17. Қазақстан-Ресей қарым-қатынастары // Қазақ мемлекеттілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс (1991-2011жж.) халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 2 желтоқсан, 2011 жыл. «Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі халықаралық жағдай» // Ұлы Отан соғысының ардагері, М.Өтемісов атындағы БҚМУ профессоры, тарих ғылымдарының кандидаты П.Р.Букаткиннің 90 жылдығына арналған «Батыс Қазақстанның 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске қосқан үлесі » - атты ғылыми-тәжірибелік конференция, 4 мамыр , 2013 ж.

  18. «Ресей-Қазақстан қарым-қатынастары» //«Жаңа ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференция, 5 желтоқсан, 2013 ж.

  19. „Орта ғасырлар тарихы“ 10 б. т.Оқу құралы 2011ж. Орал қаласы

  19. „История средних веков Западной Европы“ Курс лекций. 20 б.т. 2016 ж. Орал қаласы.

 • Нұрғалиева Ағила Мұстахимқызы 

  Тарих ғылымдарының докторы, доцент


  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 43 жыл 

  E-mail agilan2009@rambler.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ:

  1. Ғылыми зерттеулерге арналған Thomson Reuters ресурстары бойынша Семинар. 2016 ж. 15 наурыз.  Уральск қаласы

  ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ:

  Монографиялар:

  1. Конфессиональная политика России в Казахстане XVIII –  начала XX веков: противоречие ожиданий и реальности. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 150 c. 

  Оқу құралының тізімі:

  1. Учебно-методическое пособие «Система лекций-презентаций по новой истории стран Азии и Африки». – 2-е изд. – Уральск: РИЦ ЗКГУ. – 2016. – 85 с.
  2. Ближний Восток в системе международных отношений. Учебное пособие. – Уральск: РИЦ ЗКГУ имени М. Утемисова, 2015. – 167 с.
  3. Ближний Восток в системе международных отношений. Учебное пособие. – 2-е изд.  – Уральск: РИЦ ЗКГУ имени М. Утемисова, 2016. – 167 с.

  Thomson Reuters ақпараттық компаниясының деректер базасында нөлдік импакт-факторы бар басылымдарда жарияланымдар (Web of Science, Thomson Reuters): 

  1. The Fire Cult and Islam in the Kazakh system of beliefs (в соавторстве) // Trames. – 2017. - Vol. 21. -  Issue 2. – Р. 151-160 
  2. The Study of the Religious Situation: the Regional Dimension  (в соавторстве)  Current  Science. -  2017. - Vol. 112. -  No. 5. -  10 march. – P. 1203-1217 

  Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ғылыми мақалаларының тізімі:

  1. Japan in the Tokugawa period  (XVII - middle of the XIX centuries) // Вестник ЗКГУ. – 2014. - № 1. - С. 236-244
  2. The mysterious People of Ad mentioned in the Quran // Вестник ЗКГУ. – 2014. - № 3. – С. 216-223
  3. А.Е.Алекторов как проводник идеи о цивилизаторской миссии России в Степном крае ( в соавторстве)// Вестник ЗКГУ. – 2015. - № 4.  – С. 280-286
  4. Воспоминания очевидцев как источник при исследовании вопросов истории пребывания М.А. Шолохова в селе Дарьинское ( в соавторстве) // Вестник ЗКГУ. – 2017. - № 1. С. 256-262
  5. Павел Романович Букаткин – человек-легенда // Вестник ЗКГУ. – 2018. - № 4.  – С. 288-289

  ҚР басқа журналдарында жарияланған ғылыми мақалалардың тізімі:

  1. Особенности законодательной и административной практики российских властей в отношении религии в областях сибирских и оренбургских казахов // Тарих тағылымы = Уроки истории = Lessons of Histori. - 2014. - № 2. - С. 35-37.  (в соавторстве)

  Шетелдерде жарияланған ғылыми мақалалардың тізімі:

  1. Religiously-motivated terrorism and modern Kazakh society / Религиозно-мотивированный терроризм и современное казахстанское общество // International Scientific Review № 10 (20) / XVIII International Science Conference (Boston. USA, 7-8 July, 2016). – Р. 16-19
  2. Reasons and Propagation Condition for Ideas of Islamic  Extremism in Kazakhstan / Причины и условия распространения в Казахстане идей исламского экстремизма // International Scientific Review № 10 (20) / XVIII International Science Conference (Boston. USA, 7-8 July, 2016). – Р. 67-70 (в соавторстве)
  3. Islamic factor in view of   Russia   foreign policy in Eighteen-Century Kazakhstan / Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings, proceedings of 6th  International scientific conference. Cibunet Publishing. New York, USA. 2014. – Р.23-25
  4. Исламский фактор в Казахстане XIX - начала  XX вв. в свете внешней политики России / Материалы IV Международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире" 17 июня 2014 г. - Санкт-Петербург: Информационный издательский учебно-научный центр «Стратегия будущего», 2014. – С.40-45
  5. К вопросу о роли религии в возрождении внутренних ориентиров культуры в Республике Казахстан / Международная научно-практическая конференция «ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ В УРАЛО-КАЗАХСТАНСКОМ РЕГИОНЕ» (г. Уральск, 26 мая 2016 года) // «Евразийский перекресток». Сборник материалов научно-практических мероприятий. – Выпуск пятый. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. – С.104-109
  6. Итальянец – первый архитектор Уральска (в соавторстве / Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее: сборник статей XVI Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. - С. 136-139

  Қазақстан Республикасы аумағындағы конференцияларда, симпозиумдарда, семинарларда ғылыми нәтижелерді апробациялау:

  1. Сохранение верности этнокультурным традициям  – надежный  барьер на пути проникновения идеологии религиозного экстремизма в общественное сознание казахстанцев / «Зайырлы қоғам:дін мен дәстүрдің өзара байланысы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. – Уральск, 2014. – С.139-144
  2. Противодействие распространению идей исламского фундаментализма / Независимость и суверенитет Казахстана в потоке истории: Материалы Респ. научно-практ. конференции. – Орал, 2014. – С.160-165
  3. К вопросу о необходимости религиоведческой специализации выпускников исторических отделений вузов Казахстана / Сборник материалов республиканской научно-практ. Конференции на тему «Религиоведение – требование времени». – Орал, 2014, - С.14-17
  4. Империялық рухани отарлау саясатының Қазақстандағы көріністері (Кіші жүз мысалында) Казахское ханство: образование, становление и история  / Материалы Междун. научно-практич. конференции. – Орал, 2015. – С.180-185
  5. Выступление на Международной экспертной площадке «Религиозная ситуация в Центральной Азии и России: оценка и анализ» (г.Оренбург, 28 февраля 2017 г.)
  6. Основные факторы распространения религиозно-мотивированного радикализма в Казахстане» / Международный форум «Светское государство: взаимодействие закона и религии. 27 сентября 2018 года. – Орал. – 2018.  Выступление на международном форуме.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ:

  1. Modern and contemporary history  of Asia and Africa
  2. Middle East in the system of international relations
  3. Алғашқы қауымдық қоғамның тарихы
  4. Қазіргі әлемдегі АТР
  5. Қазіргі Шығыс: үдерістер мен мәселелер
  6. Дүниежүзілік тарихтың іргелі мәселелеріне қазіргі көзқарастар
  7. Жаңа бағыттар шетелдік тарихнама
  8. Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы
  9. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі тарихы
  10. Әлемдік діндер тарихы
 • Науанова Қарманай Мадиқызы

  Философия ғылымдарының кандидаты, доцент 


  Еңбек өтілі – 38 жыл

  nauanova13@mail.ru

  Біліктілігін арттыру туралы мәліметтер:

  1. 2014 жылдың 3 наурызы 2014 жылдың 15 наурызында Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың «Дінтану» мамандығы бойынша жоғары оқу орнының оқытушылары 72 сағат көлемінде.,

  2. 2014 ж., 30 сәуір, «Дінтану сабақтарын оқытудың ерекшеліктері мен мәселелері» атты кеңесте «Дінтану негіздері факультатив курсын ұйымдастырудың тиімді жолдары» атты облыстық семинарда жарияланды.

  3.Мен Пассау университетінің профессоры дәрістер курсын тыңдадым «History of the university in Europe. Origins, development, and actual situation».

  4.19-21 мамыр, 2015 Мемлекеттік-конфессиялық қатынастар саласындағы мәселелерді айқындау, мемлекеттік қызметшілердің діни білімдерін тереңдету және радикалды діни көзқарастары бар адамдармен диалогты дамытуға әдістемелік көмек көрсету үшін «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік-діни қатынастар» вебинарына қатысу.

  5. Оксфорд университетінің білім беру бағдарламасында ағылшын тілі курстары өтті

  6. 2017 жылдың 26 қазанынан 6 қарашасына дейін Портудағы (Португалия) біліктілікті арттыру курстарынан өтті

  7. «Еуразиялық одақ: гуманитарлық ынтымақтастық және қатысушы елдердің қоғамдық пікірімен еуразиялық интеграцияны қабылдау үрдістері» онлайн-конференциясына қатысу «Қазақстан мен Ресейдің интеграциялық аспектісінде көші-қон мәселесі» тақырыбында баяндамасымен,

  8. «Ресей мен Қазақстанның Саратов облысы, Батыс Қазақстан облысы арасындағы трансшекаралық ынтымақтастықтың гуманитарлық өлшемі» атты халықаралық семинарға қатысу «Саратов облысы мен Батыс Қазақстан облысының этномәдени орталықтарының трансшекаралық ынтымақтастық шеңберінде өзара әрекеттесуі

  9. «Орта және жоғары білім беру жүйесіндегі көп тілді білім беруді дамыту мәселелері» атты аймақтық ғылыми-әдістемелік семинар жұмысына қатысу: «Көптілді топтарда ағылшын тілін философияда оқытудағы интернет-ресурстардың ерекшеліктері»

  Ғылыми еңбектері:

  1.F.D.Dostoevcky. The problem of the man and his freedom in the light of existentialism// Материалы VI международной научно- практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире» -Санкт- Петербург.- 2014, т.3.- С.20-27

  2.Қазақстан мен Еуропалық Одақтың геосаяси тұрғыдағы өзара іс-қимылы // Материалы республиканской научно- практической конференции «Независимость и суверенитет Казахстана в потоке истории (1991-2014гг.)» - Уральск.- 2014.-С.154-158

  3.Орта мектепте дінді оқыту ерекшеліктері мен принциптері // Сборник материалов республиканской научно- практической конференции «Религиоведение- требование времени»- Уральск.- 2014.-С.3-7

  4.Лев Толстой мен Абайдың шығармаларындағы рухани құбылыс // Материалы международной научно- практической конференции «Народы сопредельных государств Казахстана и России на евразийском пространстве: диалог и сотрудничество» - Уральск.- 2014.-С.96-101

  5.Демографияның призмасы арқылы соғысқа көзқарас // Сборник материалов республиканской научно- практической конференции «Великая Отечественная война: история, опыт и современное осмысление»- Уральск.- 2015.-С.67-69

  6.Саратов облысының және Батыс Қазақстан облысының этномәдени орталықтарының трансшекаралық ынтымақтастық аясында өзара әрекеттесуі //Современные евразийские исследования: Научный журнал/ под ред. Голуба Ю.Г.-Саратов, 2015.- вып.4,2015.-112с.,С.51-60

  7.Абулкасова Д.Б., Аменов А.Ж., Шайхиев Т.Т., Саркулова М.С. бірге «Діни радикализм және экстремизм: идеология, тәжірибе және қарсы әрекет тәжірибесі» монографиясы, Атырау; 2016.-230 стр

  8.Қазіргі әлемдегі діни динамиканың негізгі үрдістері // Материалы международной научно- практической конференции «Православие и ислам в Урало-Казахстанском регионе» -Оренбург-Уральск, 2016.-400с. С.146-155

  9.Діни экстремизмге қарсы тұрудағы Қазақстанның тәжірибесі // Сборник материалов международной научно-практической конференции «25 лет Независимости Республики Казахстан и переспективы Евразийской интеграции» (23 ноября 2016 года), Уральск, 2016, С.51-60

  10.Абайдың қоғамдық сананы жаңғырту контексіндегі философиялық мұрасы // М,Өтемісов атындағы БҚМУ 85-жылдығына арналған «Жаһандық әдемдегі ғылым мен білім» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы – Орал, 2017. 306-308 бб.

  11.«Зайырлы қоғам: заң мен діннің байланысы» атты халықаралық форумда 2018 жылдың 27 қыркүйегінде «Қазіргі қоғамда қоғам мен толеранттылық» атты баяндама жасалды.12.Қазақ халқының ұлттық сәйкестілігінің негізі ретінде рухани құндылықтар //Региональная научно-практическая конференция «Сохранение национальной идентичности в условиях глобализации»;

  13.Батырлар жерлестер // Сборник «Памятники истории и культуры древней земли»- Уральск, 2018, 96с-С.31-37

  Оқу құралы:

  1. Оқу құралы: Философия // Алматы: Қазак университеті, 2015.-308с.

  ISBN 978-601-04-1566-9

  2. Оқу-әдістемелік құралы: Философия дәріс ағылшын тілінде // ЗКГУ им.М.Утемисова- Уральск, 2017- 142с

  3. Дінтану оқу құралы диаграммалар мен кестелердегі -Алматы: Қазак университеті, 2018-364с. ISBN 978-601-043562-9 2.

  4. «Аймақтану» мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы «Introduction to the theory of international relations» (на английском языке) ISBN 978-601-7935-48-1 в соавторстве с Мырзабаевой Б.М.

  5. Оқу құралы: «Халықаралық қатынастар» мамандығының пәндерінен тест жинағыISBN 978-601-79-35-49-8 в соавторстве с Есеевой Г.Н.

  Оқылатын пәндері:

  - философия;
  - ғылымның философиясы мен тарихы;
  - дипломатияның тарихы;
  - Ресей және Еуразия тарихы;
  - кәсіби бағдарланған шет тілі;
  - Кәсіби орыс тілі;
  - Халықаралық қатынастардың теориясы;
  - Шет елдердің сыртқы саясаты;
  - Халықаралық аймақтық ұйымдар

 • Шайхиев Тұрар Төлегенұлы

  аға оқытушы


  Дүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасының аға оқытушысы Т. Т. Шайхиевтің ғылыми және кәсіби жетістіктері

  Марапаттары

  1. ҚР Президентінің 2005 жылғы 25 тамыздағы Жарлығымен «Конституцияның 10 жылдығына» мерекелік медалімен марапатталды.

  2. 2005 жылы ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтің алғыс хатымен марапатталды.

  3. 2005 жылы М. Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми кеңесінің шешімімен «Ғылым» номинациясы бойынша үздік оқытушы.

  4. 2006 жылы М. Өтемісов атындағы БҚМУ ғылыми кеңесінің шешімімен «Үздік оқу құралы» номинациясы бойынша үздік оқытушы.

  5. 2007 жылдың 26 желтоқсанда М. Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры Т. З. Рысбековтың атынан «Адал еңбегі үшін» төс белгісімен марапатталды.

  6. 2010 жылы Қазақстан Республикасы ІІМ Ішкі әскерлері 5515 әскери бөлімінің командирі Б. Әбжановтың алғыс хатымен марапатталды.

  7. 2010 жылы Ұлттық тестілеу орталығының директоры И. Сағындықовтың алғыс хатымен марапатталды.

  8. 2011 жылы М. Өтемісов атындағы БҚМУ ректоры А. С. Иманғалиевтің Құрмет Грамотасымен марапатталды.

  Ғылыми еңбектері

  1. Саясаттану оқу-әдістемелік құрал. Алматы. Өлке,1998 ж.Профессор Б.Ғ. Шынтеміровамен бірлесіп жазылған.17 б.т.

  2. Құқық теориясының негіздері. Алматы. Білім, 1999 ж. Профессор Б.Ғ.Шынтеміровамен бірлесіп жазылған. 6,5 б.т.

  3. Үш жүз" партиясының саяси кебеті. Ізденіс-Поиск №3, 2001 г. 71-74 бет. 0,25

  4. Отандық саяси ақыл-ой дамуының ерекшеліктері. Ізденіс-Поиск №1, 2002 г. 76-79 б. 0,25

  5. Неравенство в обществе: основные социологические теории. Сборник «Социально-гуманитарное пространство: проблемы и суждения». Уральск, 1998 г.120-125 стр. 0,38

  6. Особенности формирования отечественной политической мысли.Вестник "Дәуір" №1-2, 2000 г.28-32 стр. 0,31

  7. Саяси лидер: тұжырым мен тәжірибе. БҚМУ 70 жылдығына арналған ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Орал, 2002 ж.115-116 бб.0,13

  8. Қазақстандағы 1917-1920 ж.ж. ұлттық саяси ұйымдарды зерттеудегі жаңа байламдар. БҚМУ Хабаршысы. Орал, 2002 ж 64-66 бб. 0,2

  9. Әлеуметтану / оқу-әдістемелік құрал/. Орал, 2005 ж. Профессор Б.Ғ. Шынтеміровамен бірлесіп жазылған. 16,2 б.т.

  10. «Социология» электронды оқулық . Орал. БҚМУ, 2006 ж.. Профессор Б.Ғ. Шынтеміровамен бірлесіп жазылған. 300МБ.

  11. Жергілікті өзін-өзі басқару: құқықтық негіздері, әлемдік тәжірибе, түйінді мәселелер мен даму алғышарттары . Оқу құралы. Орал. «Ағартушы» баспа-лингистикалық оратлығы. 2006 ж. 16,2 б.т

  12. «Жас ұрпаққа демократиялық білім мен тәрбие беру мәселелері»

  Республикалық ғылыми конференция. 19-20 наурыз. Орал, 2007 ж. 109 – 111 бб. 0,2

  13. Үш жүз» ұлттық-саяси партиясы (тарихнаманың кейбір мәселелері хақында). Ғалымның тарих мектебі (мақалалар жинағы). Орал, 2007 ж. 136-142 беттер. 0,4

  14. Діни төзімділік пен діни экстремизм мәселелеріне қатысты батыс қазақстандықтар қоғамдық пікірін әлеуметтанулық зерттеу. «Толеранттық ксенофобия мен саяси экстремизмге альтернатив ретінде» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Орал, 2007 ж.172-177 беттер. 0,4

  15. Діни төзімділік пен ұлттық келісім-мемлекет тұрақтылығының негізі. «Толеранттық ксенофобия мен саяси экстремизмге альтернатив ретінде» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы. Орал, 2007 ж.177 – 181 бб. 0,31

  16. Саяси реформаларды ұлағатты жүзеге асыру. БҚО «Социум» ақпараттық-талдамалық бюллетень. 2007 ж. №2, (17) 17 – 21 бб. 0,31

  17. Қазақстандағы саяси құрылымның өзекті мәселелері . Қазақстан Республикасындағы саяси жаңғыру /мақалалар жинағы/. Алматы, 2008 ж. 44 – 61 бб. 1,06

  18. Қазақстан халқы Ассамблеясы- Ұлтаралық қатынастар тұпақтылығының кепілі. Жаһандану жағдайындағы қазақстанның ұлтаралық келісімнің тарихы // Қазақстан халқы Ассамблеясының 15 жылдығына арналған аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. Орал, 22 қараша 2010 ж 10-16 бб. 0,44

  19. Предмет «Религиоведения» в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Вестник ЗКГУ. №2, 2011 г. 26-31 бб. 0,62

  20. Қазақстан және ЕҚЫҰ – ы: саяси әріптестіктің жаңа кезеңі. «Тәуелсіз мемлекет пен азаматтық қоғам құрудағы Қазақстандық тәжірибе: тарих және тағылым» халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Ақтөбе қ. 30 қараша 2011 ж. 180 – 184 бб. 0.4

  21 . Қазақстан және ЕҚЫҰ – ы: саяси әріптестік. «Қазақ мемлекетілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс (1991 - 2011)» халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Орал қ. 2 желтоқсан 2011 ж.315-317 бб. 0,4

  22. Діни төзімділік – мемлекет тұрақтылығының негізі. БҚМУ хабаршысы. № 3, 2011 жыл. 42-48 бб. 0,88

  23. Тәуелсіздік – қазақ рухының қайнар көзі. БҚМУ хабаршысы. № 4, 2011 жыл. 68-74 бб0,88

  24. Имиджелогия – саяси нарықтағы жаңа сұраныс. БҚМУ хабаршысы. № 1, 2013 жыл. 117-124 бб.0,88

  25. Жас ұрпаққа демократиялық білім мен азаматтық тәрбие беру мәселелері. БҚМУ хабаршысы. № 3, 2013 жыл. 41-47 бб. 0,88

  26. Қазақстан Республикасындағы Президенттік басқару моделі әлемдік саяси технологияның жаңа сипаты. «Жаңа ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция материалдары. Орал қ. 5 желтоқсан 2013 ж. 261-264 бб. 0,44

  27. Қоғамдық пікірді зерттеудің тарихи аспектілері және оны әлеуметтанулық талдау. БҚМУ хабаршысы. № 4, 2013 жыл. 244 - 255 бб. 1,0

  28. Отандық саяси ақыл – ой дамуы тарихындағы «Мәңгілік ел идеясының зерделенуі. БҚМУ хабаршысы. № 2, 2016 жыл. 288 - 294 бб. 0,88

  Дипломдары мен сертификаттары

  1. 1989 – 1994 жж. Әл – Фараби атындағы ҚазМҰУ саясаттанушы және әлеуметтік – саяси пәндер мамандығы бойынша бітіріп сәйкесті диплом алды.

  2. 2014 жылы 5 шілдеде М. Өтемісов атындағы БҚМУ Ғылыми кеңесінің шешімімен М. Өтемісов атындағы БҚМУ қауымдастырылған профессоры (доцент) академиялық атағы мен дипломы берілді.

  3. Сертификат. Семинар – тренинг «ҮЕҰ сайлау үрдісіне қатысуы». БҰҰ Бағдарламасы. 5 – 6 желтоқсан, 2003 жыл.

  4. Сертификат. Семинар – тренинг. «Электронды үкімет және электронды қызметтер». Холдинг Зерде АҚ. 29 – 30 қазан, 2011 жыл.

  5. Сертификат. Семинар – тренинг «Этносаясаттың жаңа тегеуіріндері мен міндеттері: реттеу, басқару және мониторинг технологиялары». ҚР Президенті жанындағы мемленкеттік басқару Академиясы. 15 – 17 ақпан, 2012 жыл.

  6. Сертификат. Оқу курсы. «Қазіргі ЖОО – дағы педагогикалық үрдіс». М. Өтемісов атындағы БҚМУ үздіксіз білім беру орталығы. 24 желтоқсан, 2012 жыл – 23 қаңтар, 2013 жыл.

  7.Сертификат. Оқу курсы. «Қазіргі дінтанудың өзекті мәселелері». М. Өтемісов атындағы БҚМУ үздіксіз білім беру орталығы. 1 - 17 қыркүйек, 2013 жыл.

 • Гиззатов Саялбек Махамбетұлы

  Аға оқытушы


  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 10 жыл

  E-mail sayalbek@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ:

  1. «Терроризм мен діни экстремизмнің алдын алуды ұйымдастыру» бойынша біліктілікті арттыру курсы. Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсіздік академиясы, Алматы, 2015 жыл.
  2. «Ислам діні: түсінігі, принципі және оның деструктивтік діни ағымдардан айырмашылығы» атты оқыту семинары, Батыс Қазақстан облысының әкімдігі, Орал, 2017 жыл.
  3. «Христиан діні: түсінігі, принципі және оның деструктивтік діни ағымдардан айырмашылығы» атты оқыту семинары, Батыс Қазақстан облысының әкімдігі, Орал, 2017 жыл.
  4. «Терроризм мен діни экстремизм профилактикасы барысында ақпараттық ықпал ету технологиясы» бағыты бойынша біліктілікті арттыру курсы. Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсіздік академиясы, Алматы, 2017 жыл.
  5. Курс: «Қашықтан оқыту әдістемесі мен технологиясы». М. Өтемісов атындағы БҚМУ, 2019 жыл.

  ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ: 7

  1. Бөкей Ордасындағы жер үшін күрес (1850 жылдарға дейін). Монография– Алматы: «Арыс» баспасы. - 2016. –248 б.
  2. Зайырлы мемлекеттердегі дін туралы заңнамалар және оның ерекшеліктері // «Зайырлы қоғам: дін мен дәстүрдің өзара байланысы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2014.
  3. Религиозный экстремизм: причины проявления и пути противодействия // «Евразийский перекресток». Сборник материалов научно-практических мероприятий. Выпуск пятый. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. – 377 [21] с.
  4. Діни радикализмнің алдын-алудың әлемдік тәжірибелері // «Діни радикализмнің алдын-алудың практикалық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2014. – 115-118 беттер
  5. Жастар және дін // «Қазақстан халқы Ассамблеясы – 20 жыл»: дін, дәстүр және халық бірлігі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Орал 2015.
  6. Ақжайық ауданы елді-мекендерінің пайда болу тарихынан // Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған «Өз өлкеңді өзгеден бұрын таны» атты ғылыми-танымдық конференцияның материалдары. – Орал: «Полиграфсервис», 2015.
  7. Алаш қайраткерлерінің дәстүрлі дінді сақтаудағы рөлі // «Ақжайықтағы Алаш іздері» атты ғылыми-танымдық конференция материалдары – Көкшетау: «Көкше-Полиграфия» баспасы, 2017. – 228 б.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ:

  1. Дінтану;
  2. Мәдениеттану
  3. Дін әлеуметтануы;
 • Майманова Нұршат Нұрқанқызы

  Гуманитарлық ғылым магистрі


  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 2 жыл

  E-mail nurshat_mnn@mail.ru

  БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ:

  1. 2015 жылы 9-10 қазан, Ақтау қаласы НЗМ – «Эффективное выступление» тренинг.
  2. 2017 жылы қазан, Орал қаласы – «Христианшылдық: түсінігі, деструктивті діни ағымдардан ерекшелігі» оқу семинарынан сертификат.
  3. 2018 жылы сәуір, М. Өтемісов атындағы БҚМУ (Орал) «Педагогикалық инноватика» Халықаралық жобалық-оқу лабораториясында өткізген «Заманауи дидактика» тақырыбындағы 72 академиялық сағат көлеміндегі біліктілікті арттыру курсынан өтті.
  4. 2018 жылы желтоқсан, М. Өтемісов атындағы БҚМУ (Орал) «Қашықтықтан оқыту әдістемесі мен технологиясы» курсы бойынша 72 сағат көлемінде дәріс курсынан өтті.

  ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ:

  1. 2014 жылы 20 қазан, М. Өтемісов атындағы БҚМУ (Орал) – «History of the university in Europe. Origins, development,and actual situation».
  2. 2014 жылы 16 желтоқсан, Санкт-Петербург қаласы – «Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире» атты ҮІІІ Халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференциясына қатысқаны үшін сертификат.
  3. 2018 жылы 27 ақпан, Дубай, IV International Scienti_c and Practical Conference"Innovative Technologies in Science" сертификат.

  ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ:

  1. Алғашқы қоғам тарихы
  2. Ресей және Кеңес мемлекетінің тарихы
  3. Еуропа мен Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
  4. Философия
  5. Мәдениеттану
  6. Дінтану
 • Нұрманова Аягуз Қайырғалиқызы

  PhD, оқытушы


  Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 2 жыл

  E-mail: ayaguz1510@mail.ru

  Біліктілікті арттыру туралы мәлімет (соңғы 5 жылдағы): 12.02-24.02. 2018 ж. аралығында Кәсіби біліктілікті арттыру, тақырыбы: «Халықаралық логистикада замануи сандық технологиялар және сауда», Алматы қаласы

  Ғылыми еңбектері:

  1. Қазақстанда өлкетанудың ғылым ретінде дамуы // «Ғылым және білім – 2014» атты студенттер мен жас ғалымдардың ІХ халықаралық ғылыми конференция материалдары. – Астана: Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. 11 сәуір, 2014 ж.-1373-1377 бб.

  2. Вестготтар және ғұндар шапқыншылығы қарсаңындағы Рим империясы // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, Тарих және әлеуметтік ғылымдар сериясы. –Алматы, 2015. - №2 (45). -41-45 бб.

  3. Актуальные проблемы культурного взаимодействия на примере мусульманской Испании // ҚазҰУ Хабаршысы, Тарих сериясы. –Алматы, 2015.-№2 (77).- 273-279 бб.

  4. Реконкиста и ее влияние на социальное и политическое развитие стран Юго-Западной Европы //«Дүниежүзі тарихының өзекті мәселелері» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.// 19-20 қараша 2015 ж. Алматы: Қазақ университеті, 2015. –214-216 бб.

  5. Социально-этнический портрет средневековой Юго-Западной Европы (этнические и культурные группы) // ҚазҰУ Хабаршысы, Тарих сериясы. –Алматы, 2016. - № 3 (82).- 247-250 бб.

  6. Испанское национальное государство и возникновение вестготского права // Актуальные вопросы научных исследований»: сборник научных трудов по материалам VI международной научно-практической конференции, г. Иванова, 15 ноября 2016 г. - 25-28 сс.

  7. The historical and ethnographical research on Kazakhstan done by Foreign Scientists of XIX-XX centuries // 2016. - Vol. 42. Is.4. -1305-1314 рр.

  8. Pressing issues of cultural cooperation: on the example of Muslim Spain // 2017.- 97 (№7) 2.-165-177 рр.

  9. Вестгот корольдігі кезеңіндегі жаңа қоғамдық қатынастардың дамуы мен ерекшеліктері // «Интеграция және модернизация жағдайындағы дүние жүзі тарихы және Еуразиядағы халықаралық қатынастар» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 9 ақпан 2018 ж. Алматы: Қазақ университеті, 2015. –134-139 бб.

  10. The history of the Arab conquests in Spain //«Техникалық және гуманитарлық ғылымдардың болашағы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 8 маусым, 2018, Астана.-339-342 бб.

  Оқытатын пәндері

  Орта ғасырлар тарихы

  Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы

  Философия

  ТМД

  Көші-қон халықаралық қатынастар факторы ретінде

  Қазақстан аймақтары және дамуды аймақтық талдау

  Мамандану елдерінің тарихы мен мәдениеті

  Шет елдердің саяси жүйесі