Тарих, экономика және құқық факультетінің деканы- экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

Нестеренко Галина Ивановна

 

Тарих, экономика және құқық факультетінің декан орынбасарлары:

Факультет деканының оқу-әдістемелік жұмыстары жөніндегі  орынбасары: экономика ғылымдарының магистрі

Утешева Саида Мамаевна